Resultaat 1–12 van de 28 resultaten wordt getoond

Breed burgerlijk recht

J.B. Spath

Post thumbnail

Over het samenspel van intellectuele-eigendomswetgeving en het BW, in het bijzonder bij de goederenrechtelijke duiding van ‘opeising’ van octrooien.

9789069166834 - 2-10-2015

De conclusie voorbij

Liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

M. Bosma, B.J. van Ettekoven, O. van Loon, H.G. Lubberdink, J.C.A. de Poorter, B.J. Schueler

Post thumbnail

Dit boek werd aan Jaap Polak aangeboden ter gelegenheid van zijn terugtreden als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

9789069169002 - 23-4-2017

De gelaarsde kat

G.W. van Vierssen Trip

Post thumbnail

De markies van Carabas wordt vervolgd. Vertelling van een merkwaardige strafzaak door G.W. van Vierssen Trip met tekeningen van Nelly Bodeheim. Een uniek geschenk voor de jurist.

9789070094225 - 13-8-1999

De Koning in het Nederlandse staatsrecht

A.P. Krijnen, D.A. Roos, B.P. Vermeulen

Post thumbnail

De basisbeginselen van het Nederlandse staatsrecht uitgelegd aan de hand van oorspronkelijke en actuele betekenissen van het koningschap in de Nederlandse Grondwet, de wetgeving en de politieke praktijk.

9789069165585 - 1-9-2005

De opstanding van Europa

J.W. Sap

Post thumbnail

Door gerommel aan de grenzen, nationale reflexen en aanslagen blijkt Europa kwetsbaarder dan gedacht. Interne en externe dreiging drijft de Europese Unie uit elkaar. Heeft Europa de kracht om weer op te staan?

9789069168142 - 12-5-2016

De veilige stad als collectief doel

E.W. Kolthoff, J.W. Sap

Post thumbnail

Wat moeten we verstaan onder de veilige stad? Vanuit juridische, criminologische, historische en culturele visies, geven de auteurs antwoorden op brandende vragen van vandaag.

9789492766687 - 8-5-2019

Dutch Law in Action

F. Bruinsma

Post thumbnail

In this socio-legal tourist guide the Dutch legal system and the corresponding legal culture are described.

9789069164960 - 1-1-2003

Een boekje open over de Hoge Raad en zijn ‘reservisten’

Een fundamenteel recht gedeukt, de rechtsstaat aangetast

H.U. Jessurun d'Oliveira

Post thumbnail

In dit boek wordt betoogd dat de onwettige praktijk van ‘reservisten’ in de raadkamer van de Hoge Raad in strijd is met de Wet op de Rechterlijke Organisatie, strafwaardige schending van het geheim van de raadkamer oplevert, en vooral ook in allerlei opzichten in strijd komt met het in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gewaarborgde recht op een eerlijk proces, voor een bij wet ingestelde rechter, die onafhankelijk en onpartijdig is. Hiertoe is, onder veel meer, de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in kaart gebracht en geanalyseerd. Ook vraagt de auteur zich af hoe het komt dat de Hoge Raad zo halsstarrig vasthoudt aan deze rechtsstatelijk onacceptabele praktijk.

9789492766830 - 25-11-2019

Herbalans

Beschouwingen geschreven naar aanleiding van het rapport Uitgebalanceerd

A.L.H. Ernes, A.W. Jongbloed

Post thumbnail

Beschouwingen naar aanleiding van het rapport Uitgebalanceerd: een fundamentele herbezinning van de grondslagen, beginselen en uitgangspunten van het Nederlands burgerlijk procesrecht..

9789069168319 - 19-3-2007

Het Voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd

, J.A. van de Hel, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen, J.H. Verdonschot

Post thumbnail

De faillissementspraktijk, het bankwezen en de wetenschap onderwerpen het Voorontwerp aan een nadere beschouwing.

9789069167022 - 9-6-2008

Kwade zaken?

De moraal van het juridisch beroep

H.J.R. Kaptein

Post thumbnail

Juridische ambts- en beroepsopvattingen kritisch en stelselmatig onder de loep genomen. Uitgelegd wordt hoe de beroepsethiek gehandhaafd kan én moet worden.

9789069165660 - 21-12-2006

Massaclaims

Class actions op z’n Nederlands

N.E. van den Berg, R.R.A. Henkemans, A.S.H. Timmer

Post thumbnail

Bijdragen aan het debat over massaclaims en class actions.

9789069167213 - 28-11-2007

Resultaat 1–12 van de 28 resultaten wordt getoond