Een boekje open over de Hoge Raad en zijn ‘reservisten’ (Digitaal boek)

Een fundamenteel recht gedeukt, de rechtsstaat aangetast


Al zeker een halve eeuw is er bij de Hoge Raad een praktijk in zwang die in strijd is met het recht en zelfs strafbaar is. De Wet op de Rechterlijke Organisatie schrijft voor dat de Hoge Raad zaken moet behandelen en beslissen in panels van drie of vijf raadsheren/dames, maar dat wordt door ons hoogste rechtscollege aan de laars gelapt. In de raadkamer zit het panel (de zetel) mét alle overige leden van de betreffende kamer, en soms doen de andere kamers ook mee. Niet alleen zijn die zogenoemde reservisten aanwezig, zij nemen ook deel aan het debat, en omdat er gestreefd wordt naar consensus binnen de hele kamer beslissen zij in feite ook mee. Dat alles in dienst van de eenheid en consistentie van rechtspraak.

In dit boek wordt betoogd dat deze onwettige praktijk in strijd is met de Wet op de Rechterlijke Organisatie, strafwaardige schending van het geheim van de raadkamer oplevert, en vooral ook in allerlei opzichten in strijd komt met het in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gewaarborgde recht op een eerlijk proces, voor een bij wet ingestelde rechter, die onafhankelijk en onpartijdig is. Hiertoe is, onder veel meer, de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in kaart gebracht en geanalyseerd. Ook vraagt de auteur zich af hoe het komt dat de Hoge Raad zo halsstarrig vasthoudt aan deze rechtsstatelijk onacceptabele praktijk.

De auteur heeft de daad bij deze gedachte gevoegd en heeft aangifte gedaan van schending van het ambtsgeheim. Na een te verwachten sepot heeft hij samen met een bevriend advocaat de kwestie aan de wrakingskamer van de Hoge Raad voorgelegd, die zich onbevoegd verklaarde om over de onpartijdigheid van de Hoge Raad een uitspraak te doen. De slager keurt zijn eigen vlees niet. Wie wel? De kwestie ligt nu voor bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): H.U. Jessurun d'Oliveira

1e druk 2019

Verschijningsdatum: 25-11-2019

ISBN: 9789492766830

Pagina's: 228

ambtsgeheim geheim van de raadkamer Hoge Raad raadkamer reservisten

Algemeen juridisch Burgerlijk recht Staats- en bestuursrecht

Alle uitgaven Digitale uitgaven Diversen

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.