Beantwoording rechtsvraag (299) Strafprocesrecht


De eerder aan de hand van een strafprocesrechtelijke casus gestelde vragen worden nu hier beantwoord.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.A.J. Koopmans

Verschijning: april 2002

Archiefcode: AA20020290

cassatie casus strafprocesrecht

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Perspectief Rechtsvraag