Beantwoording rechtsvraag (302) Strafprocesrecht en rechtsinformatica. Ook een CD-rom voor de verdediging?


Eerder is in Ars Aequi al deze strafrechtelijke casus met een aantal vragen gepubliceerd en hier worden deze vragen opgelost.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Hoorn

Verschijning: september 2002

Archiefcode: AA20020703

casusvraag processtukken rechtsmiddelen strafrecht

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Perspectief Rechtsvraag