Beantwoording rechtsvraag (277) Bewijs en Bewijsrecht


Aan de hand van een strafrechtelijke incestcasus werden enkele vragen gesteld aan de lezers van Ars Aequi. In dit artikel worden de inzendingen besproken en de juiste antwoorden gegeven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Wöretshofer

Verschijning: september 1999

Archiefcode: AA19990676

casusvraag bewijs en bewijsrecht Rode draad 'Bewijs en bewijsrecht'

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Perspectief RechtsvraagRode draad Bewijs en bewijsrecht