Belaging, persoonlijke levenssfeer en ‘freedom of movement’


Hoge Raad 29 juni 2004 (Strafkamer), nr. 02051/03, ECLI:NL:HR:2004:AO5710

Gedragingen als omschreven in artikel 285b Sr kunnen ook strafbaar zijn voor zover zij zich op de openbare weg hebben afgespeeld. Dit levert geen strijd op met artikel 2 lid 1 Vierde protocol EVRM (Liberty of movement)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.A. de Roos

Verschijning: november 2004

Archiefcode: AA20040788

Hoge Raad 29-06-2004 (ECLI:NL:HR:2004:AO5710) zaaknummer: 02051/03

belaging persoonlijke levenssfeer recht op privacy

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie