Bijzonder nummer Privatisering van het strafrecht – Woord vooraf

Bijzonder nummer 'Privatisering van het strafrecht'


Privatisering van het strafrecht is op het eerste gezicht een contradictio in terminis. Het strafrecht werd altijd getypeerd als publiekrecht bij uitstek, maar het lijkt nu steeds meer vervlochten met privaatrechtelijke normen, waardoor de strikte grens tussen publiek- en privaatrecht lijkt te vervagen. Het doel van dit themanummer ‘Privatisering van het strafrecht’ is het schetsen van de ontwikkelingen op dit gebied, om zo te kunnen beoordelen of het publiekrechtelijke karakter van het strafrecht inderdaad gerelativeerd moet worden. 


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F. Ahlers, J.G.H. Altena-Davidsen, F. Kartner, C.D.E. Scholte, D.J. Verhey

Verschijning: juli 2013

Archiefcode: AA20130522

Strafrecht en criminologie StrafprocesrechtStrafrecht

Bijzonder nummer Privatisering van het strafrechtOverig