Resultaat 325–336 van de 389 resultaten wordt getoond

Slachtofferrechten in een dadergeoriënteerd strafrecht. Over mensenrechten, verdachten en systeemtheorieën

S. Reynaers

Het recente wetsvoorstel tot versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces, heeft de strekking de rechtspositie van het slachtoffer in zowel theoretisch als symbolisch opzicht sterk te verbeteren. Deze ontwikkeling is echter niet zonder risicos. De mogelijk hieruit voortvloeiende negatieve implicaties getuigen van het feit dat er wellicht nog belangrijke knelpunten te overwinnen zijn. De relatie tussen slachtofferrechten en mensenrechten, de spanning tussen slachtoffer-rechten en de rechten van de verdachte en de integratie van twee verschillende subsystemen het recht en de psychologie geven aanleiding tot vragen die nopen tot een grondslagenrechtelijke herbezinning. Dit artikel beoogt een bijdrage te leveren aan de discussie over de vraag of een koers-wijziging in deze geboden is.

Verdieping | Studentartikel
juli 2006
AA20060461

Slachtofferrechten in het strafproces: drie stapjes naar voren en een stapje terug?

S. van der Aa, M.S. Groenhuijsen

Post thumbnail In dit artikel worden enkele (voorgestelde) wijzingen in wet en beleid aangaande de rechten van slachtoffers in het strafproces besproken en op hun merites beoordeeld. Niet alle ontwikkelingen zijn even positief te beoordelen. Sommige voorstellen kunnen in de praktijk juist nadelige effecten hebben voor de slachtoffers en andere zullen de rechten van verdachten ongeoorloofd inperken. De auteurs vragen zich af of er wel nieuwe initiatieven moeten worden gelanceerd, en er niet beter eerst goed kan worden gekeken hoe de bestaande rechten correct kunnen worden uitgevoerd.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2012
AA20120603

Slachtoffers druipen weer af

F. van Dijck

Voor nabestaanden van slachtoffers van zinloos geweld bestaan er weinig middelen om hun positie te verbeteren. Zij worden door het Openbaar Ministerie niet serieus genomen, betoogt Van Dijck.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2006
AA20060347

Slachtoffers in de strafrechtspleging en de keerzijde van een sentimenteel debat

R.H. Hermans, J.W. Ouwerkerk

Post thumbnail Slachtoffers hebben inmiddels een stevige positie in het strafproces verworven. Dat is een positief gegeven, met een keerzijde. ‘In naam van het slachtoffer’ kan namelijk de tegenstelling tussen slachtoffers en daders worden vergroot. Dat is niet waarvoor het strafrecht is bedoeld, zo stelt de stichting Mens en Strafrecht. 

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2013
AA20130445

Spanningsvelden rond de terbeschikkingstelling

C. Kelk

Opinie | Column
november 2010
AA20100787

Sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me

T. Zwart

Commentaar van politici op lopende strafzaken doet afbreuk aan het vertrouwen in de onpartijdigheid van de rechterlijke macht en kan hierdoor in strijd zijn met artikel 6 EVRM. Hoge Raad 18 juli 2003

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2007
AA20070045

Straffen: hoe zwaarder hoe beter?

C. Kelk

Opinie | Column
februari 2010
AA20100095

Strafprocesdossier

M. Bosch, M.M. Dolman, C.F. Mulder

Post thumbnail In dit procesdossier wordt u aan de hand van de stukken betreffende een roofmoord door het strafproces in eerste aanleg geleid.

9789069168968 - 04-07-2013

Strafprocesdossier (Digitaal boek)

M. Bosch, M.M. Dolman, C.F. Mulder

Post thumbnail In dit procesdossier wordt u aan de hand van de stukken betreffende een roofmoord door het strafproces in eerste aanleg geleid.

9789069168968 - 04-07-2013

Strafrecht & Strafvordering 2023-2024

Ars Aequi Libri

Post thumbnail Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 maart 2023.

9789493199897 - 24-04-2023

Strafrecht en religie

H.C. Wiersinga

Strafrecht en religie zijn formeel gescheiden categorieën. In wezen is hun verhouding veel problematischer. Multiculturaliteit, religieus fundamentalisme en de wordingsgeschiedenis van het strafrecht geven de strafrechtjurist voldoende stof tot nadenken. In dit artikel wordt een aantal aspecten behandeld van de verhouding tussen strafrecht en religie. Het positief recht, maar ook de bredere context komt aan bod. Hoe christelijk is het postmoderne recht (nog) en welke rol spelen religieuze argumenten?

Bijzonder nummer | Recht & Religie
juli 2003
AA20030541

Strafrecht in de volgende eeuw

A.J. Machielse, P.C. Vegter

Dit artikel bevat bespiegelingen over de toekomst van het strafrecht in ruime zin. Hoewel het voorspellen van de toekomst onmogelijk is, lijkt een ding zeker; het strafrecht blijft een terrein waarop fundamentele maatschappelijke discussies zullen plaatsvinden.

Rode draad | Milleniumrubriek
oktober 1999
AA19990716

Resultaat 325–336 van de 389 resultaten wordt getoond