Rechtsvraag (213) strafprocesrecht


Rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht waarbij dwangmiddelen, anoniem getuigenbewijs en de mogelijkheid tot herziening aan de orde komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.C.M. Leijten

Verschijning: maart 1992

Archiefcode: AA19920182

dwangmiddel getuigen herziening overtuiging veroordeling

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Perspectief Rechtsvraag