Rechtsvraag (238) formeel strafrecht


Rechtsvraag waarbij wordt ingegaan op de op 1 februari 1994 in werking getreden Wet Getuigenbescherming waarbij er verschillende strafvorderlijke bevoegdheden en regels aan de orde komen rondom de anonieme en beschermde getuigen aan de orde komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G. Knigge

Verschijning: januari 1995

Archiefcode: AA19950079

belastende verklaring bescherming beschuldiging getuigen

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Perspectief Rechtsvraag