Rechtsvraag (205) gegevens uit CID-privacyreglement


Rechtsvraag op het gebied van het snijvlak tussen bestuurs- en strafprocesrecht. Aan de orde is in hoeverre dat gegevens uit het CID-database opgevraagd kunnen worden die vallen onder de regels van het CID-privacyreglement.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.Ph.J.A.M. Hennekens

Verschijning: april 1991

Archiefcode: AA19910352

bestuursorgaan bevoegdheid gegevens privacy

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Perspectief Rechtsvraag