Resultaat 49–60 van de 253 resultaten wordt getoond

Een rondetafelgesprek over recht, ethiek en dieren

H. van der Tas, C. Zijderveld

In onze samenleving worden dieren gehouden. Soms voor de gezelligheid, maar de meesten worden voor de voedingsindustrie of voor dierenproeven gehouden. Dat dit gebeurt en vooral ook de wijze waarop, is vaak onderwerp van hevige discussie. De vraag is hoe ver je met een dier mag gaan; zijn er (ethische) grenzen? Het antwoord is bevestigend, dat zal niemand verbazen, maar waar liggen die grenzen? Een volgende vraag is wie die grenzen moet stellen? Speelt op dit vlak het recht een rol? Kan, en zo ja, moet de overheid grenzen stellen met een ethisch gehalte? Of is de consument verstandig genoeg om zelf uit te maken waar voor hem de grens ligt? Op 28 mei 1998 werd, in het kader van de Rode draad Recht & Ethiek in Utrecht een rondetafelgesprek gehouden waarin onder meer deze onderwerpen aan de orde kwamen.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Interview
Oktober 1998
AA19980809

Eenhoorns, heksen en Dworkin: een reactie

C.W. Maris

In dit artikel gaat prof. mr. C.W. Maris in op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel waarin Dworkin's visie op natuurlijke rechten uiteen gezet wordt.

Opinie | Reactie/nawoord
September 1991
AA19910642

Er is geen enkel logisch verband tussen waarheid en demonstrabiliteit

Verslag van de lezing van R. Dworkin tijdens het 'Erasmus seminar on legal theory'

M.W. Hesselink

Van 14 tot en met 22 maart 1991 werd in Brussel voor de derde keer het 'Erasmus seminar on legal theory' gehouden. Hoogtepunt van dit seminaar was een lezing van de Amerikaanse rechtsfilosoof R. Dworkin over interpretatie. Dit artikel is een verslag van deze lezing.

Verdieping | Studentartikel
Juli 1991
AA19910556

Ethiek en Recht in Japan

F.B. Verwayen

Bijdrage aan de Rode draad over het recht in Japan waarbij ingegaan wordt op de ethische normen die gelden in het rechtssysteem dat in de 19de eeuw vanuit het westen is gerecipieerd. Er wordt ingegaan op de kenmerken van de Japanse rechtspraktijk, Confucianisme.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
December 1998
AA19980134

Ex qua viri boni nominantur

A.A.M. Kinneging

In dit artikel wordt betoogd dat het vigerende rechtspositivisme niet moet worden gezien als een resultante van ons ontwaken uit idealistische sluimeringen, maar juist als uitwerking van onze vergetelheid met betrekking tot een intellectuele traditie die onmisbare inzichten in ethiek en recht bevat. Omdat de ‘proof of the pudding is in the eating’, beproeft de auteur zijn stelling aannemelijk te maken door nog eens zijn licht te laten schijnen over het traditionele begrip van ‘rechtvaardigheid’, i.e. de deugd ieder het zijne te geven.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
September 1998
AA19980750

Final but not infallible

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

H.L.A. Hart kwalificeerde rechterlijke beslissingen als “final but not infallible”. Hij haalde hiermee een analyse aan van US Supreme Court rechter Robert Jackson. Harm Kloosterhuis & Carel Smith schrijven erover in deze column.

Perspectief | Column
September 2020
AA20200837

From Ownership to Access.

A Philosophical Perspective on the Rise of Access-Based Consumption

R. Claassen, Y. al Salman

Post thumbnail

Increasingly, consumers do now own the goods they buy, but are merely granted access to them by providers. It is important to evaluate this development from a philosophical perspective, and analyse how it will affect the values associated with the promotion of ownership. We present three criteria – efficiency, autonomy and sustainability – that can be used in such an evaluation and show how they can be applied to current access practices.

Bijzonder nummer | De eigendom voorbij
Juli 2018
AA20180566

G.A. Cohen’s Political Philosophy

N. Vrousalis

Post thumbnail In deze bijdrage op de Blauwe Pagina's schrijft Nicholas Vrousalis (in het Engels) over rechtvaardigheid in de ogen van G.A. Cohen, een van de grondleggers van wat ook wel "non-bullshit Marxism" wordt genoemd.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
November 2018
AA20180868

Geen grondslagen, maar grondlagen

P.C. Westerman

Post thumbnail In dit artikel wordt ingegaan op de grondlagen van het recht. Het recht kan coördinerend werken; het legt dan slechts bepaalde afgesproken zaken vast of regulerend; het recht probeert handelen te beïnvloeden. Ook wordt ingegaan op het instrumentele en natuurrechtelijke karakter van het recht.

Verdieping | Studentartikel
Mei 2008
AA20080337

Geen rook maar vuur. Over de waarheidsplicht van de jurist

J.E. Soeharno

Post thumbnail De jurist is een bewaker van feiten. Tegenwoordig dreigen beroepsethische plichten tot waarheidsvinding echter nog wel eens opzij te worden gezet voor politieke of morele voorkeuren. In dat licht wordt de maatschappelijke betekenis van de verantwoordelijkheid van de jurist tot waarheidsvinding almaar belangrijker.

Opinie | Amuse
Maart 2020
AA20200230

Geestelijke vrijheid van de democratie

C. Elion-Valter

Hedendaagse technologische ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie en robotisering raken de discussie over nut en noodzaak van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging (art. 6 Gw). In dit artikel neemt Carinne Elion-Valter met name deze ontwikkeling in ogenschouw, niet zozeer vanuit een juridisch kader, maar vanuit een existentieel en cultureel kader. Daartoe knoopt ze aan bij een roman: Ian McEwans 'Machines Like Me'. Welk licht werpt deze roman op het debat over nut en noodzaak van artikel 6 Gw?

Rode draad | Recht & Geest
Februari 2021
AA20210186

Gelijke gevallen gelijk, naar de mate van gelijkheid

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

In deze editie van 'Vijf minuten rechtsfilosofie' behandelen Harm Kloosterhuis en Carel Smith het gelijkheidsbeginsel, dat, wanneer gebruikt in juridische discussies, op soms stevige kritiek stuit.

Perspectief | Column
November 2019
AA20190903

Resultaat 49–60 van de 253 resultaten wordt getoond