Ethiek en Recht in Japan


Bijdrage aan de Rode draad over het recht in Japan waarbij ingegaan wordt op de ethische normen die gelden in het rechtssysteem dat in de 19de eeuw vanuit het westen is gerecipieerd. Er wordt ingegaan op de kenmerken van de Japanse rechtspraktijk, Confucianisme.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.B. Verwayen

Verschijning: december 1998

Archiefcode: AA19980134

Confucius inheemse normen receptie recht en ethiek

Metajuridica Rechtsfilosofie

Overig Rode draad Recht en ethiekVerdieping Verdiepend artikel