Eenhoorns, heksen en Dworkin: een reactie


In dit artikel gaat prof. mr. C.W. Maris in op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel waarin Dworkin’s visie op natuurlijke rechten uiteen gezet wordt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.W. Maris

Verschijning: september 1991

Archiefcode: AA19910642

analogie Dworkin juridische interpretatie natuurlijke rechten

Metajuridica Rechtsfilosofie

Opinie Reactie/nawoord