Rechtsfilosofie

Resultaat 241–252 van de 268 resultaten wordt getoond

Strafrecht als ultimum remedium Levend leidmotief of archaïsch desideratum?

Levend leidmotief of archaïsch desideratum?

J.H. Crijns

Post thumbnail Elke rechtenstudent wordt tijdens zijn studie geconfronteerd met de gedachte dat het strafrecht moet worden beschouwd als ultimum remedium; alleen als (is gebleken dat) geen enkel ander middel geschikt is, dient te worden gekozen voor de inzet van het strafrecht. De in de toepassing van het strafrecht besloten liggende gedachte van subsidiariteit gaat in die zin reeds aan het gehele strafrecht vooraf. Het is echter geen geheim dat de ultimum remedium-gedachte het de laatste jaren moeilijk heeft.

Verdieping
januari 2012
AA20120011

Summum ius summa iniuria

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

In deze column bespreken Carel Smith & Harm Kloosterhuis Erasmus en Radbruch die op hun beurt de rechtsspreuk 'summum ius summa iniuria' van Cicero bespreken.

Perspectief | Column
april 2021
AA20210416

The Collapse of American Criminal Justice – W.J. Stuntz

M.A.H. van der Woude

Post thumbnail The Collapse of American Criminal Justicewerd door rechtsgeleerde William Stuntz afgerond op zijn sterfbed. Daardoor heeft hij niet meer kunnen meemaken wat het boek teweeg heeft gebracht. Maartje van der Woude bespreekt in deze bijdrage het boek, dat volgens haar verplichte kost zou moeten worden voor Nederlandse juridische masterstudenten.

Literatuur | Boekbespreking
januari 2014
AA20140073

The life of the law has not been logic: it has been experience

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

Harm Kloosterhuis & Carel Smith gaan deze maand in Vijf Minuten Rechtsfilosofie dieper in op de betekenis van de zin “The life of the law has not been logic: it has been experience” van de Amerikaanse jurist Oliver Wendell Holmes

Perspectief | Column
januari 2020
AA20200099

The Strange Notion of Contract

G. Locke

The notion of contract is not as unproblematic as might at first sight appear. Its theoretical basis in particular is very difficult to decipher. It is arguable that whereas the Middle Ages and 16th century produced an exceptionally subtle foundational account, the rise of modernity largely destroyed this doctrine. Nowadays we are far from possessing an adequate theory. This also means that the (ever more) widespread application of social contract doctrine in present-day political life is a questionable enterprise.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2007
AA20070448

Uiteengespetterde pluraliteit

Verslag van de conferentie 'De onvermijdelijkheid van rechtspluralisme'

H. Borgers, P. de Vries

De samenleving is multicultureel en dat laat ook het recht niet onberoerd. Andersluidende rechtsopvattingen en cultureel anders ingekleurde waarden komen in contrast te staan met de veronderstellingen en uitgangspunten van het Nederlandse recht. Verschillende rechtsstelsels en vormen van recht komen elkaar tegen, maar in hoeverre is pluralisme van recht binnen een multiculturele samenleving ook onvermijdelijk? Daarover ging de conferentie waarvan hier verslag wordt gedaan.

Verdieping | Studentartikel
juli 1998
AA19980646

Uitzondering of precedent? De historische dubbelzinnigheid van de Rawagede-uitspraak

W.J. Veraart

Post thumbnail Op 9 december 1947 vermoordden Nederlandse militairen zonder duidelijke militaire noodzaak het grootste deel van de mannelijke bevolking in het Indonesische dorpje Rawagede. Bijna 64 jaar later, op 14 september 2011, deed de Haagse rechtbank uitspraak in een zaak die was aangespannen tegen de Nederlandse staat door een aantal weduwen en andere nabestaanden van de slachtoffers. De Nederlandse staat beriep zich hierbij op verjaring, maar de rechtbank oordeelde dat de verjaringstermijn (deels) buiten toepassing moest worden gelaten. In dit artikel plaatst Wouter Veraart de Rawagede-zaak in perspectief.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2012
AA20120251

Vadertje staat op de sofa

H.D.S. van der Kaaij, A. Kristic

In dit redactionele artikel wordt allereerst de freudiaanse zienswijze op leiderschap in een land geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de uitwerking daarvan in de democratische rechtsstaat Nederland.

Opinie | Redactioneel
september 2008
AA20080595

Van slaapkamer naar vruchtbaarheidskliniek

Deseksualisering van voortplanting en de 'uitbarsting van verantwoordelijkheid'

B.C. van Beers

Post thumbnail

Waar juridische bemoeienis met seksuele voortplanting nog altijd uitzonderlijk is, vormt zij bij kunstmatige voortplanting juist de regel. In dit artikel wordt betoogd dat dit verschil in juridische benadering gerechtvaardigd is.

Rode draad | Recht en seksualiteit
april 2016
AA20160298

Verantwoordelijke vennootschappen en anderszins activistische aandeelhouders

O. Oost

Post thumbnail Een groep aandeelhouders van Shell zet zijn vennootschapsrechtelijke rechten in om bepaalde maatschappelijke doelen te bereiken, zoals het tegengaan van klimaatverandering. In deze bijdrage worden de juridische en morele grenzen hiervan verkend.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2019
AA20190038

Verdienste, toeval, en rechtvaardigheid

H.M. Brouwer

Op 7 januari 2020 promoveerde Huub Brouwer aan Tilburg University met zijn proefschrift 'Verdienste, Toeval, en Rechtvaardigheid'. In deze bijdrage vertelt hij over zijn onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2020
AA20200424

Verslag van het ronde-tafelgesprek in het kader van de Rode Draad ‘Op zoek naar gefeminiseerd recht’

De ontmoeting

P. van der Grinten, O. van Klinken, D. Pessers

Na een jaar lang alleen vrouwen aan het woord te hebben gelaten, wordt in deze laatste bijdrage van de Rode draad 1992 een verslag van een ronde-tafelgesprek tussen leden van beide seksen gegeven. Geprobeerd is om tot een fundamentele discussie te komen over de rol die het recht kan spelen bij het zoeken naar middelen om tot een grotere sociale rechtvaardigheid te komen.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
december 1992
AA19920769

Resultaat 241–252 van de 268 resultaten wordt getoond