Een rondetafelgesprek over recht, ethiek en dieren


In onze samenleving worden dieren gehouden. Soms voor de gezelligheid, maar de meesten worden voor de voedingsindustrie of voor dierenproeven gehouden. Dat dit gebeurt en vooral ook de wijze waarop, is vaak onderwerp van hevige discussie. De vraag is hoe ver je met een dier mag gaan; zijn er (ethische) grenzen? Het antwoord is bevestigend, dat zal niemand verbazen, maar waar liggen die grenzen? Een volgende vraag is wie die grenzen moet stellen? Speelt op dit vlak het recht een rol? Kan, en zo ja, moet de overheid grenzen stellen met een ethisch gehalte? Of is de consument verstandig genoeg om zelf uit te maken waar voor hem de grens ligt? Op 28 mei 1998 werd, in het kader van de Rode draad Recht & Ethiek in Utrecht een rondetafelgesprek gehouden waarin onder meer deze onderwerpen aan de orde kwamen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. van der Tas, C. Zijderveld

Verschijning: oktober 1998

Archiefcode: AA19980809

dierenrechten ethische grenzen gelijkstelling normstelling voedingsindustrie

Metajuridica Rechtsfilosofie

Overig Rode draad Recht en ethiekVerdieping Interview