Een nieuw panopticon

Over het doel van tuchtrecht


De auteur bespreekt het doel van tuchtrecht, alsook drie actuele uitdagingen, tegen de bredere achtergrond van tucht.