Een nieuw panopticon

Over het doel van tuchtrecht


De auteur bespreekt het doel van tuchtrecht, alsook drie actuele uitdagingen, tegen de bredere achtergrond van tucht. 


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen