Doe het goede, laat het kwade: natuurrecht bij Thomas van Aquino


Volgens Y.N. Harari is rechtvaardigheid (evenals het recht) een verzinsel. Dat heeft grote geesten niet belet erover na te denken wat de inhoud van rechtvaardigheid is. En het belet de redactie van Ars Aequi niet in de Blauwe pagina’s 2018 verschillende perspectieven van rechtvaardigheid aan de orde te stellen. In deze bijdrage gaat het over het natuurrechtelijk perspectief van Thomas van Aquino.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Soeteman

Verschijning: maart 2018

Archiefcode: AA20180188

het ware goede natuurrecht Thomas van Aquino

Metajuridica Rechtsfilosofie

Blauwe pagina's Rechtvaardigheid