Resultaat 337–348 van de 354 resultaten wordt getoond

Volledige sekseneutraliteit in het personen- en familierecht: over erkennende vrouwen en barende mannen

A.J.M. Nuytinck

Post thumbnail Het personen- en familierecht wordt binnenkort een stuk saaier. Wij gaan namelijk in Nederland binnen afzienbare tijd een nagenoeg volledig sekseneutraal personen- en familierecht invoeren, althans indien het aan het huidige kabinet ligt. Wij hoeven straks geen onderscheid meer te maken tussen mannen en vrouwen en evenmin tussen vaders en moeders, omdat dan alleen nog maar van personen en ouders mag worden gesproken. De sekseneutraliteit is al aanwezig op de meeste gebieden binnen het personen- en familierecht, maar nog niet (geheel) op twee gebieden, te weten het recht met betrekking tot akten van de burgerlijke stand, in het bijzonder de geboorteakte, en het afstammingsrecht. Wat is er namelijk aan de hand?

Opinie | Amuse
Januari 2010
AA20100008

Voor wie ik liefheb wil ik heten

Wijziging van het naamrecht

S.F.M. Wortmann

Een naam geeft ons identiteit, plaatst ons in een familieverband, in een keten die van het verleden naar de toekomst reikt. Door de naam horen we bij een familie, weten we ons geborgen. De naam heeft daarnaast in het maatschappelijk verkeer een identificerende functie die eventueel overgenomen zou kunnen worden door een nummer. Daar houden we niet zo van. Ook als het gaat om identificatie willen we graag meer dan een nummer zijn. Door een nummer bestaan we niet, door een naam wel.Het recht rond de naam is juridisch misschien wat minder interessant. Het trekt de aandacht omdat iedere verandering in de regels over het doorgeven van namen aan de identiteit, het bestaan van mensen zelf raakt. Ook de lange en nogal moeizame totstandkoming van het herziene naamrecht leert dit.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juli 1997
AA19970507

Voorontwerp mentorschap ten behoeve van meerderjarigen

A. Snijder-Lobik, H. Wattendorff

Met het voorontwerp van wet op het mentorschap ten behoeve van meerderjarigen wordt beoogd te voorzien in de opvulling van een leemte in de regeling van de rechtspositie van de meerderjarige onbekwame persoon. In dit artikel, behorende bij de rode draad 'De positie van onbekwamen in het recht' volgt een schets van de inhoud van dit voorontwerp en van de kritiek die op het voorontwerp is geuit.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juli 1991
AA19910565

Voortbestaan Kinderrechtswinkel Amsterdam door financiële problemen bedreigd

E. Florijn, T.B. Trotman

In dit artikel wordt destijds in geldnood verkerende Kinderrechtswinkel Amsterdam besproken en de goede zaken die zij met name op het gebied van het jeugdrecht verricht. In dit artikel wordt de wijze waarom de Kinderrechtswinkel aan financiering tracht te komen beschreven en de initiatieven worden ondersteund.

Opinie | Opiniërend artikel
Juli 1990
AA19900439

Vreemdelingenbeleid en kinderrechten

E. Kruijen, S. Meuwese

Terwijl we discussiëren of Nederlandse biologische grootouders evenveel recht hebben op omgangmet de (klein)kinderen als de sociale ouders, vragen we wel van juridische ouders met een niet-Nederlandse nationaliteit de ‘feitelijke gezinsband’ te bewijzen. Daar waar we Nederlandse jongerenop drift, weggelopen en dakloos, onmiddellijk in de crisisopvang plaatsen, stoppen we minderjarigevluchtelingen die in Nederland terechtkomen in de terugkeervariant. En hoewel we eenaantal jaren geleden de onwettigheid van kinderen hebben afgeschaft, noemen we kinderen zondergeldige verblijfsstatus ‘illegale’ kinderen. Het lijkt wel of de balans tussen familierecht envreemdelingenrecht zoek is: we meten duidelijk met twee maten, een voor Nederlanders en eenvoor vreemdelingen.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2002
AA20020610

UCERF 8 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Vrouwen en economische zelfstandigheid

W. Portegijs

Voor de vrouw betekent echtscheiding vaak een aanzienlijke achteruitgang van haar koopkracht. Omdat minderjarige kinderen na een scheiding doorgaans bij de moeder blijven wonen, delen zij mee in haar koopkrachtdaling.

Waar twee vechten …

W.M. Schrama

Post thumbnail Wie heeft als ruziënd kind niet van zijn ouders gehoord: ‘Waar er twee vechten, hebben er twee schuld’? Geldt dit gezegde alleen voor kinderen, of ook voor twee volwassenen die ruzie maken, zoals twee ouders die na een scheiding de juridische wapens oppakken en elkaar koste wat kost bestrijden?

Opinie | Amuse
September 2018
AA20180678

UCERF 6 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Waarheidsvinding in familiezaken geïllustreerd

L.M. Coenraad

Aan de hand van jurisprudentie wordt in deze bijdrage ingaan op de wijze waarop de familierechter omgaat met het gebrek aan informatie en met (vermeende) bewijsnood.

Waarom the firm wel een familiestatuut kan gebruiken

L.A.G.M. van der Geld

Naar aanleiding van het interview van prins Harry en Meghan Markle met Oprah Winfrey vraagt Lucienne van der Geld zich in deze column af of de Royal Family wel een familiestatuut heeft, zoals Napoleon Bonaparte had voor zijn familie.

Opinie | Column
April 2021
AA20210373

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding en overgangsrecht

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 21 mei 2010, nr. 09/03564, ECLI:NL:HR:2010:BL7407, LJN: BL7407

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2010
AA20100601

Wet op de jeugdzorg

Nieuwe wetgeving

J. Kok

In dit artikel wordt ingegaan op de totstandkoming en de werking van de Wet op de jeugdzorg.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Maart 2005
AA20050173

What’s in a name? Zelf je achternaam kunnen kiezen!

L.A.G.M. van der Geld

Lucienne van der Geld vertelt in deze column over de herkomst van achternamen, en hoe zij het naamrecht zou invullen. Zou jij een andere achternaam willen? En welke zou je dan kiezen?

Opinie | Column
Maart 2021
AA20210252

Resultaat 337–348 van de 354 resultaten wordt getoond