Van eeuwigheid tot (n)amen duren

Eindelijk op weg naar een nieuw naamrecht?


Het naamrecht: veel bereik, doch weinig bemind. Hoewel iedereen met het naamrecht te maken krijgt, heeft de wetgever er weinig aandacht voor. Anders dan in de rest van het personen- en familierecht is hier nog sprake van een beperkte keuzevrijheid voor het individu en een ferm normerende overheid. Dit artikel poogt de belangrijkste pijnpunten aan te geven.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen