Resultaat 325–336 van de 354 resultaten wordt getoond

Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap anders dan bij helfte?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 27 juni 2003, nr. R02/057HR, ECLI:NL:HR:2003:AF7541, RvdW 2003, 118 (Zweedse vrouw) Wanneer er in gemeenschap van goederen is getrouwd en de gehuwden gaan scheiden dan gaat in principe de hoofdregel van art 1:100 lid 1 dat ieder de helft van het vermogen krijgt. Echter de Hoge Raad heeft besloten dat in zeer uitzonderlijke gevallen hier van af kan worden geweken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2004
AA20040036

Verevening pensioenrechten bij scheiding

L.M.A. Verschuur-de Sonnaville

Bespreking van de wet die de verevenening van pensioenrechten mogelijk maakt. Het startsein hiervoor is gegeven door een arrest van de Hoge Raad. De nieuwe wet kleedt de regels geschept door de Hoge Raad verder in voor de rechtspraktijk. In het artikel worden de belangrijkste aspecten van de wet besproken. Ook het overgangsrecht komt aan de orde. Daarnaast is er in het artikel nog een literatuurlijst opgenomen met aanverwante literatuur.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
November 1995
AA19950866

Verkrijgingstitel bij verdeling

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 8 september 2017, nr. 16/03828, ECLI:NL:HR:2017:2274 Op de grens van huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap en hiervan deel uitmakende nalatenschap. Woning verkregen door man deels uit nalatenschap van zijn vader (zonder uitsluitingsclausule) en deels uit verdeling met zijn moeder (met kwijtschelding onder uitsluitingsclausule van de schuld aan moeder uit overbedeling). Behoort de woning tot huwelijksgemeenschap van de man? Betekenis van artikel 3:186 lid 2 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2017
AA20170915

Verlaging van de leeftijd waarop volgens het Burgerlijk Wetboek de meederjarigheid wordt bereikt tot achttien jaren

I. Jansen

In dit artikel wordt ingegaan op een verandering van het Burgerlijk Wetboek per 1 januari 1988 waarbij de regeling omtrent meerderjarigheid verlaagd wordt van 21 jaar naar 18 jaar. In het artikel wordt de totstandkoming van de wetswijziging besproken waarbij de parlementaire geschiedenis aan de orde komt. Vervolgens wordt er ingegaan op de voortgezette onderhoudsplicht van ouders voor hun kinderen ook na het bereiken van de 18 jarige leeftijd voorduurt ondanks dat het kind dan al meerderjarig is.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Maart 1988
AA19880170

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Verlies van de nationaliteit wegens wegvallen familierechtelijke betrekking

G.R. de Groot

Deze bijdrage legt de verbindingen bloot tussen afstammingsvraagstukken en het verkrijgen dan wel het verlies van nationaliteit wegens het wegvallen van de familierechtelijke band waarop de verwerving is gebaseerd.

Vernietiging door verwekker van erkenning door niet-verwekker

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 12 november 2004, nr. R03/098HR, ECLI:NL:HR:2004:AQ7386, JOL 2004, 578, RvdW 2004, 125 Verzoek verwekker tot vernietiging erkenning kind door een ander.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2005
AA20050733

Vernietiging van een verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap op grond van dwaling

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 28 april 2006, nr. C05/027HR, ECLI:NL:HR:2006:AV8719, JOL 2006, 279, RvdW 2006, 449, LJN: AV8719 Annotatie bij een arrest over een geschil rondom een ontbonden huwelijksgemeenschap nadat dit is vernietigd door dwaling.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2006
AA20060621

Vernietiging van huwelijkse voorwaarden, houdende ‘koude uitsluiting’, op grond van dwaling (Zeeuwse huwelijkse voorwaarden)

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 9 september 2005, nr. C04/096HR, ECLI:NL:HR:2005:AT8238, JOL 2005, 469 (Zeeuwse notaris) Ten eerste komt hier aan bod of het mogelijk was dat huwelijkse voorwaarden staande het huwelijk nog moeten worden opgesteld. Echter spelen hier ook de interne aspecten van de huwelijkse voorwaarden. Er werd hier namelijk dwaling van de kant van de vrouw aangenomen omdat zij er niet van op de hoogte was dat ze geen recht had op de vruchten van de arbeid van de man, maar dacht dat het alleen om externe werking ging.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2006
AA20060046

Vervangende toestemming tot erkenning; misbruik van bevoegdheid

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 6 november 2015, nr. 14/05412, ECLI:NL:HR:2015:3244 Personen- en familierecht. Verzoek verwekker aan rechtbank tot vervangende toestemming tot erkenning kind (art. 1:204 lid 3 BW). Door moeder aan andere man gegeven toestemming. Misbruik van bevoegdheid? Invloed huwelijk verwekker en artikel 1:204 lid 1 onder e BW (oud). Openbare orde. Maatstaf voor misbruik.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2016
AA20160045

Vervangende toestemming tot erkenning; voorwaardelijke toestemming

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 30 oktober 2015, nr. 15/01266, ECLI:NL:HR:2015:3196 Personen- en familierecht. Verzoek verwekker aan rechtbank tot vervangende toestemming tot erkenning kind (art. 1:204 lid 3 BW). Door moeder aan andere man gegeven toestemming voordat verzoek bij rechtbank was ingediend, maar nadat verwekker bij brief van zijn advocaat om toestemming aan de moeder had gevraagd. Is de gegeven toestemming voorwaardelijk?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2016
AA20160041

Vervangende toestemming tot verhuizing naar Finland

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 4 oktober 2013, nr. 12/04606, ECLI:NL:HR:2013:847

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2013
AA20130929

Verwekker naast juridische vader onderhoudsplichtig?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 18 februari 2011, nr. 09/04967, ECLI:NL:HR:2011:BO9841, LJN: BO9841, NJ 2011, 90 Verzoek om kinderalimentatie jegens verwekker (art. 1:394 BW). Is laatstgenoemde onderhoudsplichtig naast de juridische vader voor zover deze geen dan wel onvoldoende draagkracht heeft?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2011
AA20110640

Resultaat 325–336 van de 354 resultaten wordt getoond