Toekomst mantelzorg: naar erkenning van het collectief belang en bescherming voor het individu

UCERF 14 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Een van de belangrijkste vraagstukken van de komende jaren zal zijn hoe we als maatschappij omgaan met vergrijzing en de zorg voor ouderen. Mantelzorg speelt daarbij een cruciale rol. In deze bijdrage wordt ingegaan op die vraag. Hoe kunnen we faciliteren dat burgers mantelzorg verlenen en daarbij niet onnodig belast worden? In de toekomst zal meer mantelzorg verleend zal gaan worden door werkenden. Dat roept nieuwe vragen op, omdat werk en zorg vaker gecombineerd zullen worden. In dit licht dient toekomstig beleid rekening te houden met het groeiende aantal werkende mantelzorgers. De vraag is wat de maatschappij en overheid mogen verwachten van mantelzorgers en andersom. De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 heeft gemeenten een sleutelrol gegeven, maar de auteur wijst erop dat er op dit vlak nog veel winst te halen is. Aan welke eisen dient de lokale mantelzorgondersteuning te voldoen? In haar visie kunnen gemeenten meer maatwerk realiseren en kunnen zij mantelzorgondersteuning versterken. Daar wacht een belangrijke taak, die niet alleen bij de gemeenten ligt, maar ook bij de centrale overheid.