Ter inleiding

UCERF 15 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Over actualiteiten in het familierecht kan ook dit jaar weer het nodige gezegd worden. Er liggen aardig wat wetgevingsplannen op stapel in de Tweede en Eerste Kamer, zoals bijvoorbeeld het wetsvoorstel over gezamenlijk gezag bij erkenning, de veranderingen in de pensioenrechten van echtgenoten bij scheiding en de plannen om huwelijkse gevangenschap tegen te gaan. De conceptwetsvoorstellen over deelgezag en draagmoederschap zijn richting de Raad van State gegaan. Ook de Hoge Raad heeft het afgelopen jaar aan de rechtsvorming bijgedragen; hoewel het aandeel art. 81 RO zaken ook aanzienlijk was. Een andere interessante reflectie heeft betrekking op het feit dat (ook) het afgelopen jaar weer de nodige onderzoeksrapporten door het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn uitgezet op het terrein van het familie- en jeugdrecht. Wie nagaat wat daar uiteindelijk mee gebeurt, kan van een koude kermis thuis komen.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): W.M. Schrama

Archiefcode: UCERF2021007

jeugdrecht personen- en familierecht

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht