Uitsluitingsclausule, ‘reprises’ en ‘récompenses’, kosten van de huishouding


Hoge Raad 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:504. Huwelijksvermogensrecht. Schenking onder uitsluitings­clausule (art. 1:94 lid 2 onder a BW oud) aan vrouw. Bedrag gestort op gemeenschappelijke bankrekening van man en vrouw en daarna uitgegeven aan diverse bestedingen, waaronder huishouding en consumptieve uitgaven. Heeft vrouw recht op vergoeding jegens de gemeenschap? Bewijslastverdeling.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: Mei 2019

Archiefcode: AA20190384

Hoge Raad 05-04-2019 (ECLI:NL:HR:2019:504) zaaknummer: 18/00548

1:96 BW gemeenschapsschuld huwelijksvermogensrecht kosten van de huishouding privéschuld récompenses reprises uitsluitingsclausule

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen