Societas Leonina


Hoge Raad 10 mei 1996, nr. 15987, ECLI:NL:HR:1996:ZC2069, RvdW 1996, 117 (L.S./J.S. en H.S.). Ook bekend als Societas Leonina.

Erfrecht kwestie waarbij een rol speelt of een VOF geldig tot stand is gekomen en dus al dan niet in de huwelijks goederengemeenschap valt. In de noot wordt ingegaan op de personen- en familierechtelijke, erfrechtelijke en vennootschap rechtelijke kanten van de zaak.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.G.C. Raaijmakers

Verschijning: oktober 1996

Archiefcode: AA19960633

Hoge Raad 10-05-1996 (ECLI:NL:HR:1996:ZC2069) zaaknummer: 15987

gemeenschap nietigheid verdeling vof

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie