Toetsing van wilsbekwaamheid bij dementerende ouderen

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Vergrijzing is een onderwerp dat niet meer weg te denken is van de maatschappelijke agenda. Hoe gaan we om met de vele vraagstukken die dat op verschillende terreinen oplevert? Voor het recht levert vergrijzing nieuwe vragen op, zowel binnen als buiten het personen- en familierecht. Wat mogen we van families verwachten wat de zorg voor ouderen betreft? Wordt de financiële zorgplicht van kinderen jegens hun ouders actueel, net zoals dat in bijvoorbeeld Duitsland en België al het geval is? Een ander thema uit het personenrecht dat in deze context van belang is, komt aan de orde in de bijdrage van Esther Pans. Het gaat om de vraag naar wilsbekwaamheid van ouderen met dementie, een groep die sterk in omvang toeneemt. Deze ouderen lopen het risico blootgesteld te worden aan misbruik, bijvoorbeeld op financieel terrein. Wilsbekwaamheid wordt in de bijdrage belicht vanuit verschillende perspectieven, waarbij ook wordt ingegaan op de vraag hoe zo’n moeilijk grijpbaar en lastig vast te stellen situatie van betere handvatten kan worden voorzien. Die vraag is niet alleen relevant in het kader van de verhouding tussen arts en patiënt, maar het antwoord daarop kan ook daarbuiten tot inspiratie leiden. 


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): E. Pans

Archiefcode: UCERF2017021

dementie wilsbekwaamheid

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht