Resultaat 289–300 van de 345 resultaten wordt getoond

Schuchtere wettelijke erkenning van samenleven als waren zij gehuwd

G. van der Burght

Post thumbnail De Caribische landen van het Koninkrijk kennen alleen het vrouw-man-huwelijk; zij bieden echter ongehuwde samenlevers enkele voorzieningen in het relatievermogensrecht en in het erfrecht, die volgens de auteur best in het Nederlands BW zouden mogen worden opgenomen.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
Mei 2019
AA20190340

Societas Leonina

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 10 mei 1996, nr. 15987, ECLI:NL:HR:1996:ZC2069, RvdW 1996, 117 (L.S./J.S. en H.S.). Ook bekend als Societas Leonina. Erfrecht kwestie waarbij een rol speelt of een VOF geldig tot stand is gekomen en dus al dan niet in de huwelijks goederengemeenschap valt. In de noot wordt ingegaan op de personen- en familierechtelijke, erfrechtelijke en vennootschap rechtelijke kanten van de zaak.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 1996
AA19960633

Statusvoorlichting: het geven van informatie over de afstamming van het kind

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 18 maart 2016, nr. 15/01858, ECLI:NL:HR:2016:452 Personen- en familierecht. Omgang tussen bekende spermadonor en kind. Mocht het hof beslissen dat de ouders, alvorens verdere omgang plaatsvindt, het kind moeten vertellen dat de man zijn biologische vader is (statusvoorlichting)? Ouderlijk gezag en omgang (art. 1:247 en 377a BW), privéleven (art. 8 EVRM), recht op afstammingsinformatie (art. 7 en 8 IVRK).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2016
AA20160452

STOP-reactie: een vrijwillige handreiking?

R. Coolwijk

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de STOP-reactie die bij ontspoorde kinderen van jonger dan 12 jaar wordt toegepast. De auteur verhaalt vooral over de vrijwilligheid van deze actie ten opzichte van de ouders van het ontspoorde kind.

Opinie | Opiniërend artikel
Juli 2001
AA20010549

UCERF 14 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Toekomst mantelzorg: naar erkenning van het collectief belang en bescherming voor het individu

L. Hoogendijk

Een van de belangrijkste vraagstukken van de komende jaren zal zijn hoe we als maatschappij omgaan met vergrijzing en de zorg voor ouderen. Mantelzorg speelt daarbij een cruciale rol. In deze bijdrage wordt ingegaan op die vraag. Hoe kunnen we faciliteren dat burgers mantelzorg verlenen en daarbij niet onnodig belast worden? In de toekomst zal […]

UCERF 11 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Toetsing van wilsbekwaamheid bij dementerende ouderen

E. Pans

In deze bijdrage gaat om de vraag naar wilsbekwaamheid van ouderen met dementie. Deze ouderen lopen het risico blootgesteld te worden aan misbruik, bijvoorbeeld op financieel terrein. Wilsbekwaamheid wordt in de bijdrage belicht vanuit verschillende perspectieven.

Twee werelden apart?

M. Geerdink, J. Straesser

Redactioneel artikel waarbij de verhouding tussen het kerkelijk en burgerlijk huwelijk aan de orde komt.

Opinie | Redactioneel
April 1998
AA19980239

UCERF 1 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Eerste UCERF symposium

K.R.S.D. Boele-Woelki

Post thumbnail

Eerste UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789069167916 - 17-6-2007

UCERF 10 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

W.M. Schrama

Post thumbnail

Tiende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789069167565 - 21-4-2016

UCERF 11 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

W.M. Schrama

Post thumbnail

Elfde UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789069168876 - 10-4-2017

UCERF 12 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

W.M. Schrama

Post thumbnail

Twaalfde UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789492766182 - 21-3-2018

UCERF 13 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

M. Jonker, F. de Kievit

Post thumbnail

Dertiende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789492766663 - 18-4-2019

Resultaat 289–300 van de 345 resultaten wordt getoond