Op weg naar een Europees personen- en familierecht?


Naar aanleiding van een groot aantal uitspraken van internationaal rechtsprekende organen gaat de auteur in op de wenselijkheid van een Europees personen- en familierecht dat alle basisbeginselen hieromtrent regelt. De auteur staat daarbij stil bij mogelijkheden en de wenselijkheid ervan.