Ongehuwde gelijkheid


Redactioneel artikel waarin gepleit wordt voor een grotere gelijk schakeling tussen mensen die op basis van een huwelijk en mensen die niet op basis van een huwelijk samenwonen. De redacteuren bepleiten een registratiesysteem welk systeem alleen voor de vermogensrechtelijke positie gevolgen heeft en gelijk is aan het huwelijk.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.J. van Kooten, K. Vos

Verschijning: januari 1992

Archiefcode: AA19920003

geregistreerd partnerschap huwelijk samenwonen vermogensrechtelijke positie

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Opinie Redactioneel