Resultaat 277–288 van de 345 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (220) aantastbaarheid van een echtscheidingsconvenant

A.W. Hellema

Rechtsvraag op het gebied van het huwelijksrecht, meer in het bijzonder het echtscheidingsrecht. De vraag is nu in hoeverre een gesloten echtscheidinsconvenant kan worden aangetast.

Perspectief | Rechtsvraag
December 1992
AA19920814

Rechtsvraag (234) casus voor eerstejaars

G.R. de Groot

Rechtsvraag speciaal voor eerstejaars op het gebied van het personenrecht waarbij een onder curatele stelling aan de orde is van een oude vrouw.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1994
AA19940461

Rechtsvraag (236) Huwelijksvermogensrecht

M.J.A. van Mourik

Rechtsvraag op het gebied van het huwelijksgoederenrecht. Een huwelijks goederengemeenschap wordt verdeeld om op die manier fiscale aanspraken uit de weg te gaan. Vervolgens slaat de Ontvanger de vrouw in kwestie wel aan voor de helft van de belastingschuld op grond van 1:102 BW. De vraag is hoe dit mogelijk is na verdeling van de gemeenschap.

Perspectief | Rechtsvraag
November 1994
AA19940771

Rectificatie beantwoording rechtsvraag (173) Internationaal alimentatierecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Rectificatie bij de beantwoording van een eerdere rechtsvraag op het gebied van het internationaal alimentatierecht.

Perspectief | Rechtsvraag
Mei 1988
AA19880341

UCERF 13 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Rotterdamse toestanden: ervaringen van de gemeentelijke kinderombudsman

C.A. Goudsmit

De auteur beschrijft in deze bijdrage waar zij in haar functie als gemeentelijke kinderombudsman in Rotterdam en omgeving mee te maken krijgt. Welke rol kan een gemeentelijke kinderombudsman spelen bij de verwezenlijking van kinderrechten? Het werkterrein van de ombudsman is breed en betreft zeer uiteenlopende onderwerpen; door de decentralisatie van zorg naar gemeenteniveau is die […]

Ruimte voor islam in het Nederlandse familierecht?

M.S. Berger

Post thumbnail

Moet het Nederlands familierecht rekening houden met islamitische regels die Nederlandse moslims graag toegepast zien? Hoogleraar Susan Rutten bepleit in haar oratie de acceptatie van culturele en religieuze normen in het Nederlands recht, maar wel vanuit Nederlands juridisch perspectief. Hoe realistisch is deze benadering? Een kritische bespreking.

Opinie | Opiniërend artikel
December 2017
AA20170974

Samen met je wederhelft een juridische eenheid?

Dagdromen over een hedendaagse visie op huwelijk en ongehuwd samenwonen

L.A.G.M. van der Geld

Post thumbnail Koppels gaan naar verloop van tijd steeds meer op elkaar lijken en geven vaak zelfs hun eigen identiteit op. Leoengemma@gmail.com en samen in lycra op de profielfoto van Strava. Maar zijn ze ook een rechtseenheid? Voor samenwoners is er niks geregeld, laat staan voor polyamoureuzen. Hoog tijd voor een hedendaagse visie over de juridische positie van alle koppels.

Opinie | Amuse
December 2020
AA20201104

Samenlevingsovereenkomst vernietigbaar op grond van dwaling?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 21 februari 2014, nr. 12/05846, ECLI:NL:HR:2014:416

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2014
AA20140363

Samenlevingsvormen en de wetgever

M. van Hoeken

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende samenlevingsvormen die bestaan in de Nederlandse samenleving. Waar vroeger alleen het huwelijk de enige gelegitimeerde was, bestaan er tegenwoordig veel meer. In dit artikel worden deze samenlevingsvormen, haar kenmerken en haar rechtsgevolgen besproken. Er wordt gekeken vanuit het privaat recht en sociaal zekerheidsrecht. Ook worden de gesignaleerde problemen besproken alsmede een mogelijk registratiesysteem en de aanpassing van het huwelijksrecht.

Verdieping | Studentartikel
Februari 1993
AA19930078

Samenloop in het verdelingsrecht

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 19 januari 2007, nr. C05/273HR, ECLI:NL:HR:2007:AZ1488, LJN: AZ1488, NJ 2007, 62 Verdeling huwelijksgoederengemeenschap bijwege van echtscheidingsconvenant; onrechtmatige daad (verzwijging); samenloop; de aan de bevoegdheid tot vernietiging van een verdeling (art. 3:196 BW) verbonden vervaltermijn van artikel 3:200 BW staat niet eraan in de weg dat na het verstrijken daarvan een deelgenoot jegens de ander een vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad instelt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2007
AA20070515

SARAH

S.B.

In deze column worden problemen rondom het vaderschap (indien men niet getrouwd is met de moeder) besproken.

Opinie | Column
Februari 2003
AA20030091

Scheidingsprocesrecht, een gebed zonder end

P.A.M. Meijknecht

In dit artikel wordt de totstandkoming en verandering besproken in het echtscheidingsrecht. Een wetsvoorstel tot wijziging hiervan heeft er 20 jaar over gedaan om tot wet te worden verheven. In het artikel komen de verschillende wetsvoorstellen die hier voor nodig waren ruim aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juli 1993
AA19930568

Resultaat 277–288 van de 345 resultaten wordt getoond