Op de grens van huwelijksvermogensrecht en verbintenissenrecht: wanneer ontstaat de verrekeningsvordering van artikel 1.141 lid 1 BW en wanneer is zij opeisbaar?


Hoge Raad 2 december 2011, nr. 10/01293, ECLI:NL:HR:2011:BU6591, LJN: BU6591 (Schwanen-Hundscheid I)