Ontwikkelingen in het familierecht

Een blik in het verleden en op de toekomst van Boek 1 BW


Maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van het personen- en familierecht maken het ‘nieuwe’ Boek 1 BW achterhaald. Alleen al in de afgelopen twintig jaar zijn fundamentele wijzigingen doorgevoerd, die de uitgangspunten van Boek 1 BW ondergraven hebben. Een fundamentele herziening van de concepten en structuur van Boek 1 BW is daarom noodzakelijk.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.M. Schrama

Verschijning: februari 2012

Archiefcode: AA20120144

8 BW Boek 1 BW ontwikkelingen familierecht

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Rode draad 20 jaar Nieuw BW