Resultaat 49–60 van de 196 resultaten wordt getoond

De rechtenopleiding aan de Open Universiteit

A.F.M. Dorresteijn

Artikel over het rechtenonderwijs aan de Vrije Universiteit waarbij ook de nieuwe ICT-technieken aan de orde komen.

Perspectief | Perspectiefartikel
April 1998
AA19980279

De rechtenstudie in de Verenigde Staten

E.H. Hondius

In dit artikel bespreekt Hondius hoe het is om te studeren aan de Amerikaanse Louisiana State University te Baton Rouge. Hondius schetst het klimaat op de universiteit en het gebied waar het ligt.

Verdieping | Studentartikel
September 2008
AA20080669

De Rechtswinkel: ook een leerschool

A. Schoep

Met dit artikel wordt beoogd een beeld te schetsen van de Rechtswinkel in Nederland, van de werkzaamheden die een rechtswinkelier verricht, wat van hem wordt verwacht, welke motivatie hij moet hebben en met welke (rechts)problemen hij in aanraking komt. Het werk op een Rechtswinkel betekent voor veel studenten een welkome aanvulling op hun studieprogramma.

Perspectief | Perspectiefartikel
Juni 1998
AA19980586

De scriptie

E.H. Hondius

In deze column geeft Hondius aan wat een scriptie voor studenten kan betekenen en geeft daarbij een aantal tips voor een succesvolle scriptie.

Opinie | Column
Oktober 2007
AA20070739

De tempobeurs: de genadeslag?

P. van der Grinten, I. Meijer

Al sinds de invoering van de Wet op de studiefinanciering in 1986 wordt aan deze wet gesleuteld en geschaafd. Het blijkt onmogelijk om goede ramingen te maken van het beroep dat op deze wet wordt gedaan, en de opeenvolgende ministers van Onderwijs zien zich dan ook steeds genoodzaakt om bezuinigende maatregelen door te voeren, om zo de onderwijsbegroting enigszins te kunnen beheersen en economische tegenvallers op te vangen. Dat zij hiermee de toegankelijkheid tot de universiteiten bemoeilijken en de universitaire opleidingen laten vervlakken, lijken de ministers zich niet te realiseren. Naar aanleiding van het nieuwste voorstel van minister Ritzen, invoering van een tempobeurs voor alle studenten, willen wij stil staan bij de situatie vóór 1986, de belangrijkste wijzigingen in de Wet op de studiefinanciering tot nu toe en het voorstel inzake de tempobeurs.

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 1993
AA19930032

De toekomst van het juridisch onderwijs

E.H. Hondius

Hoe ziet de toekomst van de rechtenstudie eruit? Meer hulpwetenschappen of meer positief recht? Ewoud Hondius pleit voor een combinatie van die twee.

Opinie | Column
Mei 2015
AA20150371

De toekomst van het Romeinse recht

Tweeluik over Romeinsrechtelijk onderwijs

W.J. Zwalve

Op 22 september 1992 werd in Amsterdam het congres 'Société internationale pour l'histoire des droits antiquités' gehouden. Professor Zwalve (RUG) gaf daar een lezing over de toekomst van het Romeinsrechtelijk onderwijs. Zijn pleidooi kwam erop neer dat bestudering van het Romeinse recht alleen zin heeft als het gezien wordt in verbinding met het hedendaagse recht en dat het onderwijs in dat vak zich met name op die verbinding moet richten. Deze visie lokte veel reactie uit van onder anderen professor Ankum (UvA). Hij vindt de visie van Zwalve op het Romeinse recht onhoudbaar en is van mening dat sinds in Duitsland in 1900 het Romeinse recht als geldend recht werd afgeschaft, het Romeinse recht uitsluitend volgens de nieuw-humanistische methode bestudeerd kan worden. Deze tegengestelde stellingnames waren voor de redaktie van Ars Aequi aanleiding om beide hoogleraren uit te nodigen de discussie in dit blad voort te zetten.

Perspectief | Perspectiefartikel
Juni 1993
AA19930455

De Universitaire ambtenaar en de operatie Groei en Krimp

M.P.A.M. Fruytier

In deze Meesters-column komt de financiering van wetenschappelijk onderzoek aan de orde en wat daarbij de consequenties kunnen zijn voor wetenschappelijk medewerkers en op welke wijze zij zich kunnen verweren tegen bezuinigingen.

Opinie | Column
April 1988
AA19880233

De universitaire notariële opleiding-studierichting

M.J.A. van Mourik

Een uiteenzetting van de notariële opleiding.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 2005
AA20050875

De Universiteit en haar zes-min-wetenschappers

M. Thöenes, A. van Veen

In dit artikel wordt ingegaan op het weinig wetenschappelijke karakter dat het rechtenonderwijs volgens de auteurs tegenwoordig kenmerkt.

Opinie | Redactioneel
Oktober 1994
AA19940636

De verbinding tussen onderwijs en onderzoek

G. van Dijck

In deze bijdrage wordt beschreven welke ontwikkelingen zich voordoen en zich recentelijk hebben voorgedaan in juridisch onderzoek. Deze beschrijving dient alsopstap naar de vraag hoe het juridisch onderwijs gestalte krijgt indien deze ontwikkelingen(nog meer) worden geïncorporeerd in het onderwijs.

Verdieping | Studentartikel
Februari 2008
AA20080153

De verschrikkelijke sneeuwman

G. Buist, C. Tiel

Redactioneel artikel waarbij wordt ingegaan op de in 1988 voorgestelde regeling die een Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek invoert waarbij een vouchersysteem geldt. Hierdoor moet er meer flexibiliteit en vrijheid komen en moet er een betere onderlinge erkenning komen. De redacteuren bespreken dit wetsvoorstel.

Opinie | Redactioneel
Juni 1988
AA19880358

Resultaat 49–60 van de 196 resultaten wordt getoond