De Universitaire ambtenaar en de operatie Groei en Krimp


In deze Meesters-column komt de financiering van wetenschappelijk onderzoek aan de orde en wat daarbij de consequenties kunnen zijn voor wetenschappelijk medewerkers en op welke wijze zij zich kunnen verweren tegen bezuinigingen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.P.A.M. Fruytier

Verschijning: april 1988

Archiefcode: AA19880233

bezuinigingen financiering onderzoek rijksbijdrage wetenschappelijk medewerker

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Opinie Column