De tempobeurs: de genadeslag?


Al sinds de invoering van de Wet op de studiefinanciering in 1986 wordt aan deze wet gesleuteld en geschaafd. Het blijkt onmogelijk om goede ramingen te maken van het beroep dat op deze wet wordt gedaan, en de opeenvolgende ministers van Onderwijs zien zich dan ook steeds genoodzaakt om bezuinigende maatregelen door te voeren, om zo de onderwijsbegroting enigszins te kunnen beheersen en economische tegenvallers op te vangen. Dat zij hiermee de toegankelijkheid tot de universiteiten bemoeilijken en de universitaire opleidingen laten vervlakken, lijken de ministers zich niet te realiseren. Naar aanleiding van het nieuwste voorstel van minister Ritzen, invoering van een tempobeurs voor alle studenten, willen wij stil staan bij de situatie vóór 1986, de belangrijkste wijzigingen in de Wet op de studiefinanciering tot nu toe en het voorstel inzake de tempobeurs.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. van der Grinten, I. Meijer

Verschijning: januari 1993

Archiefcode: AA19930032

gemiddelden studiefinanciering studievoortgang tempobeurs voorstel

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Perspectief Perspectiefartikel