Resultaat 61–72 van de 196 resultaten wordt getoond

De virtuele juridische faculteit: op weg naar monitor-juristen?

B.P. Sloot

Dit artikel behandeld de vraag in hoeverre het gunstig en handig is dat tegenwoordig een ontelbare hoeveelheid juridische informatie digitaal beschikbaar komt.

Perspectief | Perspectiefartikel
April 2002
AA20020238

Deelnameplicht in het hoger onderwijs (deel 1)

M.A. Collet, N.H.M. Roos

Tweeluik met in november deel 2 over de aanwezigheidsplicht op universiteit en hbo-instelling aan de hand van de criteria neergelegd in de Wet op het hoger onderwijs (WHO).

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 1993
AA19930726

Deelnameplicht in het hoger onderwijs (deel 2)

M.A. Collet, N.H.M. Roos

Is het de lege lata et ferenda aanvaardbaar studenten in het hoger onderwijs te verplichten deel te nemen aan het onderwijs? Aanwezigheids- en deelnameplicht zijn in het niet-universitaire hoger onderwijs een al sinds jaar en dag bekend verschijnsel. Aan universiteiten waren dergelijke plichten echter ongebruikelijk en beperkt tot bepaalde practica. Door het toenemende financiële belang van de studierendementen voor de universiteiten, is de weerstand tegen deze vorm van verschoolsing echter aan het afnemen.In het oktobernummer van Ars Aequi zijn de formele bezwaren tegen de deelnameplicht in het hoger onderwijs behandeld. In onderstaande bijdrage zullen de overige bezwaren tegen deze plicht aan bod komen. In dit artikel volgt het tweede en tevens laatste deel over 'Deelnameplicht in het hoger onderwijs'.

Perspectief | Perspectiefartikel
November 1993
AA19930840

Dertig jaar sociaalrechtelijk onderwijs

L.H. van de Heuvel

In de rubriek `onderwijs´ staat deze maand de ontwikkeling van de rechtenstudie en het onderwijs van de verschillende vakgebieden centraal.In dit artikel bespreekt Van den Heuvel de ontwikkeling van en de ontwikkelingen in het sociaalrechtelijk onderwijs aan de hand van de volgende onderwerpen: toegang tot de arbeidsmarkt, medezeggenschap, ontslag en loonvorming.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 2001
AA20010767

Don Quichotte en de nepauteurs

E.H. Hondius

Het noemen van meerdere auteurs onder een wetenschappelijk artikel is een must.

Opinie | Column
Februari 2007
AA20070118

Dualisering in het juridisch onderwijs: de Nijmegen Law School

M.I.A. van den Bosch

Naar aanleiding van het succes van de National & European Business Law van de Nijmegen Law School, heeft de rechtenfaculteit besloten twee nieuwe duale opleidingen te starten: Migratierecht in bestuurs- en internationaal perspectief en Bestuursrecht. De verschillende kanten van een duale opleiding worden hier besproken.

Perspectief | Perspectiefartikel
Juli 1999
AA19990540

Een gruwelijke ontdekking

J.M.J. van Rijn van Alkemade

Aan de hand van de vergelijking tussen recht en wiskunde wordt besproken hoe regels geleerd worden en hoe er juridisch beredeneerd wordt.

Opinie | Redactioneel
September 2007
AA20070629

Een juridische onderzoeksmaster volgen – dat moet je doen!

J.H. Gerards

Post thumbnail Relatief weinig studenten kiezen voor een juridische onderzoeksmaster, en dat is jammer. Het zijn prachtige opleidingen die heel veel toekomstmogelijkheden bieden, zowel binnen de rechtswetenschap als daarbuiten. Maar waarom zou je een onderzoeksmaster willen volgen, en wat houdt zo’n master eigenlijk in?


Advertorial
Ben jij op zoek naar een opleiding waarbij je al vóór je afstuderen een start maakt met je (onderzoeks)carrière? Dan is de onderzoeksmaster Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit iets voor jou. Je volgt intensief onderwijs van docenten uit het werkveld, ontwikkelt nieuwe onderzoeksvaardigheden en doet werkervaring op tijdens een stage. Zo vergroot jij je kans op een goede baan in de wetenschap of rechtspraktijk. Van de twee jaar die de opleiding duurt, werk je een half jaar bij een advocatenkantoor, multinational, bank of de rechterlijke macht. Ook kun je onderwijs verzorgen aan de Nijmeegse rechtenfaculteit. Op die manier biedt deze master je een gedegen basis voor zowel een baan als promovendus als in de rechtspraktijk. Een mooie start voor een carrière op topniveau! Wil je meer weten over de master Onderneming & Recht en heb je vragen voor de coördinator? Neem deel aan een van de Open Dagen voor masters van de Radboud Universiteit. De eerstvolgende is online op donderdag 11 maart 2021, of loop een dag mee met een masterstudent. Je volgt colleges, ontmoet docenten en proeft de sfeer op de campus. Bovendien kun je vragen stellen aan andere studenten. Zo kom je erachter of de studie bij je past.

Perspectief | Perspectiefartikel
December 2019
AA20191024

Een kat- en muisspel rond een economietentamen

J.M.E. Derks

In dit artikel wordt uiteengezet in hoeverre een uitspraak van de burgerlijke rechter een hoogleraar op kan dragen om een tentamencijfer vast te stellen. In deze uitspraak wordt ook in gegaan op de invloed van de College Beroep voor de Examens hierbij.

Perspectief | Perspectiefartikel
Juni 1990
AA19900372

Een ondernemingsrecht master, een goed idee?

S.R. Schuit

Post thumbnail In dit artikel gaat Schuit in op de wijze waarop juridische faculteiten invulling zouden moeten geven zodat dit beter aansluit bij de rechtspraktijk. Ook gaat de auteur in op de samenwerking tussen de NOvA en de faculteiten om op die manier betere juristen voort te brengen.

Verdieping | Studentartikel
November 2008
AA20080837

Eenvoud

Eenvoud

A. Verbeke

In deze column wordt een revolutionaire theorie voor verandering in de wetenschap voorgesteld. Niet de inhoud van geschriften is nog van belang, maar enkel de herkomst van de auteur van het geschrevene.

Opinie | Column
Januari 2003
AA20030013

Enkele beschouwingen over de interdisciplinaire rechtswetenschap. Braudel als uitgangspunt van een afbakening?

P.A. Fruytier

Het is geen overdrijving, wanneer gesteld wordt dat de naoorlogse historische wetenschap grotendeels in het teken heeft gestaan van de interdisciplinariteit. Als grote voorstanders hiervan kunnen vooral de Annales-historici, zoals la Roy Ladurie en Braudel genoemd worden. Reeds vanaf het verschijnen van zijn bekendste werk La Méditerranée et le Monde Méditerranéen a l’époque de Philippe II (1947) tot aan zijn dood in 1985, bleef Braudel afgeven op historici die zich alleen bezig hielden met ‘feitengeschiedenis’. Volgens Braudel en zijn volgelingen kon de geschiedenis alleen begrepen worden vanuit een totaalvisie. De grote historische ontwikkelingen konden slechts duidelijk worden, wanneer minder aandacht werd besteed aan de ‘grote mannen’, en juist over lange tijdspannes – de longue durée –de geografische, demografische, economische en sociale factoren in ogenschouw werden genomen.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap | Opinie | Redactioneel
November 2007
AA20070831

Resultaat 61–72 van de 196 resultaten wordt getoond