Resultaat 37–48 van de 195 resultaten wordt getoond

De hbo-jurist en zijn maatschappelijke taken

E. van de Luytgaarden

De hbo-jurist komt er aan. Een afgestudeerde juridische bachelor die is opgeleid aan één van de hogescholen die ons land rijk is. Deze jurist wordt gezien als een nieuw fenomeen in het beroepenveld waar het recht een rol speelt. Een zogenaamde ‘nieuwe rechtspleger’. De vraag die de Utrechtse onderzoeksgroep ‘beroepsuitoefening juridische bachelors’ bezighoudt is: welke bagage moet de hbo-jurist hebben om een stevige positie in de arbeidsmarkt te verwerven? Of: welke maatschappelijke ontwikkelingen rechtvaardigen de komst van deze nieuwe beroepsgroep? Met andere woorden: wat zijn de maatschappelijke taken van de hbo-jurist? Ik behandel hier twee ontwikkelingen die licht kunnen laten schijnen op de maatschappelijke functie van de hbo-jurist: de juridisering en het gebrek aan geluksbeleving.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 2006
AA20060675

De hbo-juristen en de togaberoepen

G. Hupperetz

Post thumbnail In dit artikel pleit de auteur voor een grotere waardering voor hbo-juristen. Volgens de auteur kunnen hbo-juristen die daarna een master hebben gevolgd aan de universiteit in de veranderende juridische praktijk goed gebruikt worden.

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2008
AA20080754

De juridische opleiding in een internationale context

J.S. Kortmann, M. Thöenes

Artikel over de toekomst van de rechtenstudie waarbij er ook gekeken wordt naar buitenlandse opleidingen in de rechtsgeleerdheid zoals Engeland, België, Duitsland en de Verenigde Staten. Aan bod komen onder meer selectie, internationalisering en de invulling van de rechtenstudie.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 1995
AA19950775

De juridische studie in het perspectief van de werkgelegenheid (deel 2)

De kikker en de os; zes stellingen over inleiding tot de rechtswetenschap

F.B.M. Kunneman

In dit artikel komt aan de hand van zes stellingen een aantal problemen en oplossingen over het in heel Nederland gedoceerde vak `Inleiding tot de rechtswetenschap´ aan de orde.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 1988
AA19880545

De Kille Kern

J.A. Bomhoff, M. Zwiers

Dit redactioneel geeft een weergave van de gevolgen van de invoering van het Bachelor-Mastermodel.

Opinie | Redactioneel
Januari 2002
AA20020005

De Master International Business Transactions & Law van de ANLS

C.E. du Perron

In de bachelor-masterstructuur is het niet meer vanzelfsprekend dat studenten hun gehele rechtenstudie aan dezelfde universiteit blijven. Zij kunnen na het behalen van hun bachelorstitel ook kiezen voor het volgen van een masteropleiding elders. Een van de mogelijkheden is de master International Business Transactions & Law van de Amsterdam Nyenrode Law School. In deze bijdrage beschrijf ik wat die bijzondere masteropleiding inhoudt.

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 2003
AA20030072

De Nationale Pleitmarathon 1992

N.E.D. Faber, W. van Kerkvoorden, A. Meijer

Op zaterdag 6 juni 1992 werd in het Aula-/ Congresgebouw van de Katholieke Universiteit Nijmegen voor de tweede maal de Nationale Pleitmarathon gehouden. Zeven teams van zeven verschillende juridische faculteiten namen aan deze landelijke pleit- en rechtbankwedstrijd voor studenten deel. Het Pleitgenootschap Rota Carolina uit Nijmegen behaalde zowel de titel 'Beste Pleiter 1992' als de titel 'Beste Rechtbank 1992'. In deze korte bijdrage wordt het fenomeen Nationale Pleitmarathon aan een nadere beschouwing onderworpen. Ook wordt aandacht geschonken aan de reeds bij enkele juridische faculteiten bestaande mogelijkheid, de mondelinge uitdrukkingsvaardigheid van studenten door middel van pleitoefeningen te vergroten. Helaas kennen nog niet alle faculteiten op dit terrein — al dan niet verplichte — onderwijsprogramma's. De auteurs menen dat hierin — liefst op korte termijn — verandering dient te worden gebracht, zodat ook vanuit de onderscheiden faculteiten de ontwikkeling van deze voor de jurist zo belangrijke vaardigheid wordt gestimuleerd. Een jaarlijks terugkerende landelijke krachtmeting, in de vorm van een Nationale Pleitmarathon, kan in dit proces de rol van katalysator vervullen.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 1992
AA19920473

De onderzoeksmaster. Wat wil een mens nog meer?

H.E. Bröring

De auteur maakt eerst enkele opmerkingen over de door de Bologna-verklaring ingevoerde, BaMa-structuur in het algemeen om vervolgens de plaats van de onderzoeksmaster hierin aan te geven. Tenslotte eindigend met de doelstellingen en het opleidingsprogramma van deze onderzoeksmaster.

Perspectief | Perspectiefartikel
November 2004
AA20040815

De probleemgestuurde onderwijsbenadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te Maastricht

M.P.J. van den Broek, J.H.C. Moust, A. Swaans

Probleemgestuurd onderwijs is een tamelijk recent ontwikkelde methode in het Nederlands onderwijsbestel. In 1974 startte de faculteit der geneeskunde met deze nieuwe onderwijsbenadering, die zij ontleende aan de medische faculteit van de McMaster University, gevestigd te Hamilton, Canada. Inmiddels is aan alle faculteiten van de Rijksuniversiteit Limburg dit onderwijssysteem de gebruikte onderwijsmethodiek. Probleemgestuurd onderwijs bestaat uit vier componenten: thematisch onderwijs, werken in kleine groepen aan taken, grote nadruk op vaardigheidsonderwijs en attitudevorming en voortgangstoetsing. In dit artikel worden alleen de eerste twee bouwstenen: thematisch onderwijs en werken in kleine groepen aan taken, besproken. We zullen het laatste bestanddeel verder aanduiden als probleemgestuurd leren.

Perspectief | Perspectiefartikel
December 1995
AA19950942

De RAIO-opleiding: van A tot E

J. van Hees

Rechter en officier van justitie zijn naast advocaat en notaris traditioneel juridische beroepen. Vele afgestudeerden solliciteren bij de Minister van Justitie naar een plaats binnen de raio-opleiding, dien hen uiteindelijk in staat zal stellen het vak van rechter of officier van justitie uit te oefenen. Hoe word je raio? Wat doet een raio eigenlijk? Hoe wordt een raio begeleid tijdens zijn opleiding? En, ben je als raio gegarandeerd van een baan in de magistratuur? In het onderstaande zal, in de vorm van een verslag van een bezoek aan arrondisementsparket Breda waar gesproken is met hoofdzakelijk staande magistraten die de raio-opleiding hebben gevogld en verschillende raio`s., getracht worden antwoord te geven op deze vragen. Tevens zal kort worden ingegaan op de (mogelijk) toekomstige vernieuwing van de selectieprocedure.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 1999
AA19990733

De raio: een schaap met vijf poten? Nee, geen schaap!

L.A.M. van Dijke

Post thumbnail "In 2020 bent u rechter of officier van justitie. U hebt dan net de raio-opleiding afgerond. Waarom bent u daarvoor geselecteerd? Welke eisen worden aan u gesteld? Vragen die u zelf moet beantwoorden, vragen die ook de omgeving aan u stelt. Kernwoorden: robuust en pit! Dat bent u, dan hebt u … en nog meer. Lees waarom."

Perspectief | Perspectiefartikel
December 2010
AA20100897

Resultaat 37–48 van de 195 resultaten wordt getoond