De RAIO-opleiding: van A tot E


Rechter en officier van justitie zijn naast advocaat en notaris traditioneel juridische beroepen. Vele afgestudeerden solliciteren bij de Minister van Justitie naar een plaats binnen de raio-opleiding, dien hen uiteindelijk in staat zal stellen het vak van rechter of officier van justitie uit te oefenen. Hoe word je raio? Wat doet een raio eigenlijk? Hoe wordt een raio begeleid tijdens zijn opleiding? En, ben je als raio gegarandeerd van een baan in de magistratuur? In het onderstaande zal, in de vorm van een verslag van een bezoek aan arrondisementsparket Breda waar gesproken is met hoofdzakelijk staande magistraten die de raio-opleiding hebben gevogld en verschillende raio`s., getracht worden antwoord te geven op deze vragen. Tevens zal kort worden ingegaan op de (mogelijk) toekomstige vernieuwing van de selectieprocedure.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. van Hees

Verschijning: Oktober 1999

Archiefcode: AA19990733

magistratuur raio-opleiding selectieprocedure

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Perspectief Perspectiefartikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen