Pandrechten en vermenging


In het septembernummer start Ars Aequi i.s.m. Patroon Legal Design een nieuwe rubriek: Recht in beeld. Een moeilijk onderwerp wordt gevisualiseerd. Deze eerste aflevering, ‘Pandrechten en vermenging’ brengt de zaak rond de failliete aluminiumproducent Zalco in beeld.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Patroon Legal Design

Verschijning: september 2021

Archiefcode: AA20210808

aluminium bestanddeel ECLI:NL:HR:2015:2192 Glencore hoofdzaak pandrecht vermenging Zalco

Burgerlijk recht FaillissementsrechtGoederenrecht

Recht in Beeld