Over mandarijnen, mantels en Sint-Maarten


In de colleges goederenrecht komen de leerstukken zaaksvorming, vermenging en natrekking vaak al in de eerste weken aan bod: meerdere zaken vormen samen een (nieuwe) zaak. Het omgekeerde geval, waarin één zaak wordt gesplitst in meerdere zaken, komt aanmerkelijk minder aan bod. In dit november-redactioneel staan de auteurs – aan de hand van de mantel van (hoe kan het ook anders) Sint-Maarten – kort stil bij deze rechtsfiguur.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.I. Elvan, E.E. Maathuis

Verschijning: november 2022

Archiefcode: AA20220835

afscheiding Jan Lokin jr. mandarijntjes mantel natrekking Sint Maarten splitsing

Burgerlijk recht Goederenrecht

Opinie Redactioneel