Herziening Vreemdelingenwet


In dit artikel wordt de herziene Vreemdelingenwet besproken. Aan bod komen de vereisten voor toegang, toelating, bezwaar en administratief beroep, beroep op de administratieve rechter, hogere voorzieningen, vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen en uitzetting.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.A. van Vondelen

Verschijning: april 1994

Archiefcode: AA19940224

aanvraag asielaanvraag beleid criteria procedure toegang toelating vluchtelingen vreemdeling

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving