toegang

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (194) straf(proces)recht

G.P.M.F. Mols

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht. Aan de orde komen onder andere de ontzegging van een advocaat tot de toegang van diens cliënt, inzage in de processtukken, verlening van de inverzekeringstelling en de vernietiging van afgeluisterde telefoongesprekken.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1991
AA19910169

De vermogensrechtelijke positie van de muziekliefhebber in tijden van iTunes en Spotify

N.F.W. Sturris

Post thumbnail

In dit artikel staat de vraag centraal in hoeverre de vermogensrechtelijke positie van een gebruiker van downloads via iTunes en Spotify Premium vergelijkbaar is met die van de eigenaar van de muziek-cd. In een tijdperk van streamingabonnementen en digitale toegangsverleners moet men niet meer denken in obsoleet rakende termen als ‘exemplaren’. Bepalend is het mede door techniek en contract ingevulde gebruiksrecht.

Bijzonder nummer | De eigendom voorbij
juli 2018
AA20180590

Herziening Vreemdelingenwet

E.A. van Vondelen

In dit artikel wordt de herziene Vreemdelingenwet besproken. Aan bod komen de vereisten voor toegang, toelating, bezwaar en administratief beroep, beroep op de administratieve rechter, hogere voorzieningen, vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen en uitzetting.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1994
AA19940224

Het civiele parket bij de Hoge Raad. Het juiste midden?

C.H. Sieburgh

In deze bijdrage in de serie Rode draad wordt ingegaan op de belangrijke rol die het civiele parket bij de Hoge Raad vervult voor de cassatierechtspraak en de rechtsvorming.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
november 2005
AA20050906

Is er plaats voor hbo-juristen in de advocatuur?

R.C.H. van Otterlo

De redactie van Ars Aequi heeft de auteur gevraagd een artikel te schrijven over de toegang tot de togaberoepen voor hbo-juristen. Aan dat verzoek heeft de auteur graag willen voldoen. De bijdrage die u hier aantreft zal in het bijzonder gericht zijn op de advocatuur.

Verdieping | Studentartikel
september 2008
AA20080659

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 92

familieleden EU-burgers - visum

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 52

toegangsweigering Schengengrenscode

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 53

visumplichtig, derde landenonderdaan/gezinslid Unieburger kan visum aan grens aanvragen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 74

Saadi t. Verenigd Koninkrijk - rechtmatigheid detentie bij onderzoek naar asielaanvraag

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 83

gebrekkig besluit toegangsweigering

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 74

toegang van de in bewaring gestelde vreemdeling tot België?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 61

vertrouwelijkheid bewijsmateriaal en effectief rechtsmiddel

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond