Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

Balanceren tussen vertrouwen en wantrouwen: vliegen we uit de bocht?

L.A.G.M. van der Geld

Met de protocollen en procedures om toezicht te kunnen houden is het de laatste jaren flink uit de klauwen gelopen. Lucienne van der Geld schrijft in deze column dat zij graag meer kwaliteit en minder administratieve rompslomp ziet.

Opinie | Column
juni 2021
AA20210596

Beantwoording rechtsvraag (250) Handhaving van gemeenschapsrecht

J.A.E. Vervaele

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij de handhaving van het Europees gemeenschapsrecht centraal staat. Er wordt stil gestaan bij allerlei onderzoeksbevoegdheden van onder meer de Europese Commissie. Ook komen sanctie cumulatie en het ne bis in idem-beginsel aan de orde.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1996
AA19960514

De afstemmingsregel

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 24 april 2020, nr. 19/00155, ECLI:NL:HR:2020:806 (mr. Meulenberg q.q./Alsi Beheer)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2020
AA20200802

De Staat/Van Amersfoort

Rode draad

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 9 februari 1990, nr. 14130, ECLI:NL:HR:1990:AC0747 (Staat/Van Amersfoort) In deze noot wordt ingegaan op een uitspraak van de Hoge Raad waarbij er in het geding was wat de reikwijdte van art. 21 Interimwet Bodemsanering was, welke wet het kostenverhaal bij bodemsanering op de vervuiler regelt. Daarbij komt de verhouding met het aansprakelijkheidsrecht aan de orde. In de noot wordt de totstandkomingsgeschiedenis van art. 21 Interimwet Bodemsanering besproken en komt de reikwijdte ervan aan de orde. Daarbij wordt tevens ingegaan op de verhouding met de civielrechtelijke onrechtmatige daadsactie.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Milieurecht
november 1990
AA19900871

Herziening Vreemdelingenwet

E.A. van Vondelen

In dit artikel wordt de herziene Vreemdelingenwet besproken. Aan bod komen de vereisten voor toegang, toelating, bezwaar en administratief beroep, beroep op de administratieve rechter, hogere voorzieningen, vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen en uitzetting.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1994
AA19940224

december 1992

Katern 45: Vreemdelingenrecht

J.M. Verschuuren

Klachtrecht, de aanvulling van de AWB

H. Borgers, H. van der Tas

In dit artikel wordt het Voorontwerp van hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht besproken. Hoofdstuk 9 zal een aantal minimumeisen geven waaraan bestuursorganen moeten voldoen bij de behandeling van klachten. De spil van het Voorontwerp is dat alle overheidsgedragingen getoetst kunnen worden op behoorlijkheid. Aan het einde van dit witstuk zijn de artikelen opgenomen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1997
AA19970589

Kort interview met Meindert J.F. Stelling

Ars Aequi Libri

Interview met Meindert J.F. Stelling waarbij vooral wordt ingegaan op de Vereniging Juristen voor Vrede.

Perspectief | Interview
juni 2003
AA20030501

Mensenrechten in de praktijk: het werk van Amnesty voor vluchtelingen

H. Tiemersma

In dit artikel wordt besproken wat de werkzaamheden bij de Afdeling vluchtelingen van Amnesty International zijn. Daarbij komt de Nederlandse asielprocedure aan de orde.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2005
AA20050515

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 23

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 24

Artikel 4:6 Awb en artikel 8 EVRM

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 75

bewaring van asielzoeker

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond