Toont alle 9 resultaten

Asiel in zicht? De Nederlandse asielprocedure: van aanvraag tot vergunning

H.B. Winter

In dit artikel wordt het verloop van de asielprocedure beschreven, zoals deze sinds april 2001 in ons land wordt toegepast. Daarbij komen de besluitvormingsprocedure, de beroepsmogelijkheden ende gevolgen van een negatieve beslissing aan de orde. Het artikel belicht de achtergronden en doelstellingen van de Vreemdelingenwet 2000, die (onder meer) deze asielprocedure regelt. Evaluatie van die wet is voor volgend jaar voorzien. Enkele relevante thema’s voor die evaluatie worden alvast aangesneden.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2003
AA20030274

Herziening Vreemdelingenwet

E.A. van Vondelen

In dit artikel wordt de herziene Vreemdelingenwet besproken. Aan bod komen de vereisten voor toegang, toelating, bezwaar en administratief beroep, beroep op de administratieve rechter, hogere voorzieningen, vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen en uitzetting.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1994
AA19940224

Het Europa van de student

Studentenmobiliteit binnen de Europese Unie

H.A. de la Porte, L. Zegveld

Het ERASMUS-programma is populair onder studenten. In het academisch jaar 1993/1994 hebben ruim 4000 Nederlandse studenten in het kader van het ERASMUS-programma een deel van hun studie in een andere Lid-Staat van de Europese Unie gevolgd. De meeste studenten weten echter niet, dat het EG-Verdrag hen de mogelijkheid biedt om op eigen gelegenheid, buiten ERASMUS om, over de grens te gaan studeren. In de praktijk blijkt de drempel om naar het buitenland te gaan aanzienlijk hoger voor de student die zijn verblijf zelf organiseert dan voor de Erasmusstudent. Dit is het gevolg van de goede rechtspositie van de Erasmusstudent en de extra voorzieningen, die hem worden geboden in de Lid-Staat waar hij tijdelijk verblijft. Hieronder volgt een vergelijking van de twee hoedanigheden van de gemeenschapsstudent en een pleidooi voor stimulering van de mobiliteit van de 'niet-Erasmusstudent'.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 1995
AA19950685

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 31

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 44

Noot: H.A. Ahmad Ali

15-06-2001 Nationale Ombudsman zaaknummer: 2001/168

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 28

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 21

Da Silva: verblijf bij kind

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 39

art. 6 Besluit nr. 1/80 - geen circulatierecht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 22

Joesoeboev. Niet-uitzetbare 1F-er

Toont alle 9 resultaten