asielaanvraag

Toont alle 11 resultaten

Eerlijk zullen we alles (ver)delen

K.H.P. Bovend'Eerdt, A.M. Overheul

Sinds begin 2015 vluchtten 340.000 mensen naar Europa. Als reactie hierop voeren lidstaten binnengrenscontroles uit, hetgeen op gespannen voet staat met het vrij verkeer van personen. Bij het zoeken naar een oplossing stellen niet alle lidstaten zich solidair op wat betreft de verdeling van het aantal vluchtelingen en  de daarmee gepaard gaande financiële lasten. Een adequaat Europees vluchtelingenbeleid blijft vooralsnog uit.

Opinie | Redactioneel
november 2015
AA20150855

Herziening Vreemdelingenwet

E.A. van Vondelen

In dit artikel wordt de herziene Vreemdelingenwet besproken. Aan bod komen de vereisten voor toegang, toelating, bezwaar en administratief beroep, beroep op de administratieve rechter, hogere voorzieningen, vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen en uitzetting.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1994
AA19940224

december 2007

Katern 105: Bestuurs(proces)recht

A.T. Marseille

september 2003

Katern 88: Vreemdelingenrecht

P. Mendelts

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 100

Documenten naar consulaat tijdens procedure bij VN-Mensenrechtencomité

Noot: K.M. Zwaan

14-09-2010 Nationale Ombudsman zaaknummer: 2010/252

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 11

15(c)-situatie in Kivu

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 14

ontkomen aan eerwraak door binnenlands vestigingsalternatief

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 87

Cimade en GISTI: toepassingsbereik Opvangrichtlijn en Dublinclaimanten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 96

Djokoba tegen Nederland: beoordeling van de rechtmatigheid van vrijheidsbeneming

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 13

Libanese drugsbaron

Zoeken naar zekerheid

Een onderzoek naar de vaststelling van feiten door hoor- en beslismedewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

R.W.J. Severijns

Op 9 oktober 2019 promoveerde Ralph Severijns aan de RU met het proefschrift 'Zoeken naar zekerheid. Een onderzoek naar de vaststelling van feiten door hoor- en beslismedewerkers van de immigratie- en naturalisatiedienst in de Nederlandse asielprocedure'. In dit artikel geeft hij een korte samenvatting van zijn promotieonderzoek over de vraag hoe in de Nederlandse asielprocedure wordt omgegaan met onzekerheid.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 2020
AA20200850

Toont alle 11 resultaten