aanvraag

Resultaat 1–12 van de 28 resultaten wordt getoond

De WABM en de WVO: koudwatervrees voor verdere integratie

Q. de Gooijer

Vergunningen zijn een belangrijk instrument om het milieurecht te handhaven. De handhaving wordt echter bemoeilijkt doordat er vele verschillende milieuvergunningen naast elkaar bestaan. Het afgeven van die vergunningen geschiedt door verschillende overheden, waartussen de samenwerking niet altijd optimaal is. De handhaving zou verbeterd kunnen worden door al deze vergunningen in een vergunning samen te voegen en de uitvoering bij één uitvoeringsorgaan te leggen. Ook het aanvragen van zo een vergunning zou dan sneller en eenvoudiger kunnen. Het integreren van bestaande vergunningsstelsels blijkt echter een moeilijke operatie, in het bijzonder wanneer het vergunningen uit twee verschillende beleidsterreinen betreft. In dit artikel wordt ingegaan op de integratie van een watervergunning en een milieuvergunning.

Overig | Rode draad | Milieurecht
september 1990
AA19900511

Herziening Vreemdelingenwet

E.A. van Vondelen

In dit artikel wordt de herziene Vreemdelingenwet besproken. Aan bod komen de vereisten voor toegang, toelating, bezwaar en administratief beroep, beroep op de administratieve rechter, hogere voorzieningen, vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen en uitzetting.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1994
AA19940224

Inspraak en rechtbescherming in het milieurecht

L.J.A. Damen, R. Uylenburg

In dit artikel, behorend bij de rode draad 'Milieurecht' wordt ingegaan op de insraak en rechtsbescherming in het milieurecht. Het doel van het artikel is een inzicht te geven in de onoverzichtelijk in elkaar stekende wijzen van inspraak en rechtsbescherming in het milieurecht. Er wordt in het artikel ingegaan op inspraak en beroep bij milieuvergunningen. Vervolgens wordt er een casus gegeven op het gebied van de milieuvergunning en worden daar later nog varianten op aangebracht.

Overig | Rode draad | Milieurecht
april 1990
AA19900205

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 59

de zaakwaarnemer

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 59

14/1-brief wel aanvraag

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 60

verzoek, niet door wettelijk vertegenwoordiger, toch aanvraag

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 74

formulier M35-H is de aanvraag verblijfsvergunning asiel

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 15

Oordeel geloofwaardigheid relaas geldt ook anderen die daarop leunen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 61

de beperking bij de verblijfsvergunning

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 67

Intensiteit van toetsing en beoordeling van de geloofwaardigheid

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 72

bezwaarmogelijkheid tegen ambtshalve weigering pardonaanbod

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 74

Saadi t. Verenigd Koninkrijk - rechtmatigheid detentie bij onderzoek naar asielaanvraag

Resultaat 1–12 van de 28 resultaten wordt getoond