Onderwijs AIO-studentencongres ‘Van Papyrologie tot NBW’


Verslag van een congres georganiseerd door historisch juridische disputen in november 1988 op een kasteel in Vught. Het was een rechtshistorisch congres speciaal voor aio´s. In het artikel komt onder meer aan de orde wie er hebben gesproken en met welke onderwerpen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.J.Q. Klomp, C.E. du Perron

Verschijning: Juni 1989

Archiefcode: AA19890562

aio bezit congres eigendom Justinianus onderwijs onderzoek Romeins recht verdieping

Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Perspectief Perspectiefartikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.