congres

Toont alle 9 resultaten

Congresverslag Academie Internationale de Droit Compar te Utrecht

T. Kodrzycki, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen, J.H. Verdonschot

De Universiteit Utrecht is in juli 2006 de eer te beurt gevallen gastvrouw te zijn van het XVIIe vierjaarlijkse rechtsvergelijkende congres van de Academie Internationale de Droit Compar. Deze bijdrage biedt een bescheiden kijk in de keuken van het congres, waarbij onder andere in wordt gegaan op een tweetal onderwerpen dat aan de orde kwam.

Verdieping | Congresverslag
mei 2007
AA20070422

De rechtenstudie van de toekomst of de hoop op diepgang, uitdaging en bevlogenheid

Congresverslag: Bachelor- en masterstructuur en inrichting van de Academische rechtenstudie

M. Nolen

Een verslag van het congres van 18 maart 2002 te utrecht over de niewe bachelor- masterstructuur in de rechtenstudie.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2002
AA20020412

De vaccinatieplicht in de Verenigde Staten: een onbegrijpelijk oordeel van het Amerikaanse hooggerechtshof

R. van der Hulle

Op 13 januari 2022 schorste het Amerikaanse hooggerechtshof de vaccinatieplicht voor werknemers van grote bedrijven die de Amerikaanse regering van president Joe Biden had aangekondigd. Dit was een belangrijke tegenslag voor de regering in de strijd tegen het coronavirus. Volgens het hooggerechtshof ontbreekt het aan een toereikende wettelijke grondslag voor deze maatregel. De daarvoor gegeven motivering is echter weinig overtuigend en gaat volledig voorbij aan de ernst van de coronacrisis. Ook lijkt de motivering gebaseerd op een benadering die, in breder perspectief, grote gevolgen zou kunnen hebben voor het functioneren van de overheid.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2022
AA20220480

Gezocht: common ground

Verslag van het congres ‘Wat verbindt ons als rechtswetenschappers?’

R.H.T. Jansen, M.D. Reijneveld

Post thumbnail Op donderdag 24 september 2020 organiseerde de Werkgroep Rechtswetenschap het online congres ‘Wat verbindt ons als rechtswetenschappers?’. In deze bijdrage doen de auteurs verslag van dit interessante congres over de gemeenschappelijke basis van rechtswetenschappelijk onderzoek.

Perspectief | Congresverslag
december 2020
AA20201197

september 1995

Katern 56: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Onderwijs AIO-studentencongres ‘Van Papyrologie tot NBW’

R.J.Q. Klomp, C.E. du Perron

Verslag van een congres georganiseerd door historisch juridische disputen in november 1988 op een kasteel in Vught. Het was een rechtshistorisch congres speciaal voor aio´s. In het artikel komt onder meer aan de orde wie er hebben gesproken en met welke onderwerpen.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 1989
AA19890562

Parlementariërs als rechters

J. Uzman

Post thumbnail Net zoals rechtspraak soms op politiek terrein komt, vervullen politici weleens semi-rechterlijke functies. Maar de jongste impeachment van Donald Trump roept de vraag op of zij daar nog wel geschikt voor zijn.

Opinie | Amuse
juni 2021
AA20210526

Tijd voor een integrale herziening?

Verslag van het Congres Hercodificatie Wetboek van Strafvordering

A. Meijer, M. Veldt

In dit artikel wordt ingegaan op een congres georganiseerd in Nijmegen in 1991 over de integrale herziening van het Wetboek van Strafvordering. In het artikel wordt ingegaan op het plenaire gedeelte van het congres. In het artikel komen onder meer aan de orde: de drie functies van het strafprocesrecht en de redenen voor bezinning en herziening.

Verdieping | Studentartikel
juli 1991
AA19910551

Verbinding in plaats van vergelding. Verslag van het congres ‘Herstelrecht door de ogen van…’

J. Bakker, P.M. Sijtsma

Op 27 juni 2022 vond aan de Maastrichtse rechtenfaculteit het congres ‘Herstelrecht door de ogen van…’ plaats. Het congres ging gepaard met de presentatie van een gelijknamige bundel waarin specialisten vanuit 27 perspectieven op het herstelrecht reflecteren. In dit artikel doen de auteurs verslag van dit congres.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2022
AA20220820

Toont alle 9 resultaten