eigendom

Resultaat 1–12 van de 40 resultaten wordt getoond

‘(On)eerlijk duurt het langst’ of hoe het Burgerlijk Wetboek een gelegenheid tot (kunst)diefstal schept

R. Huyten, A. Piëtte

De regeling van de verkrijgende verjaring in het Burgerlijk Wetboek brengt mee dat na verloop van twintig jaar een dief van kunstvoorwerpen civielrechtelijk niets meer te duchten heeft. Hij is zelfs eigenaar geworden. Er bestaat echter de mogelijkheid dat hij door het Openbaar Ministerie (strafrechtelijk) vervolgd zou kunnen worden wegens heling indien hij het gestolen goed alsnog probeert te verkopen. Daarnaast bestaan in het strafrecht verschillende mogelijkheden om het gestolen voorwerp aan het bezit van de dief-heler en/of koper-heler te onttrekken. Het strafrecht disharmonieert op dit punt met het privaatrecht. Deze discrepantie tussen strafrecht en privaatrecht zal in het onderstaande stuk nader onderzocht worden.

Verdieping | Studentartikel
juni 1995
AA19950454

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In deze lustrum rode draad 'Van oude dingen...' wordt een artikel uit oktober 1961 gepubliceerd waarin een toneelspel wordt weergegeven waarin allerlei juridische kwesties naar voren komen die spelen onder het oud-BW zoals de voorrang bij levering constitutum possessorium, eigendomsverkrijging en geldlening.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
april 1991
AA19910293

Ben ik mijn been, heb ik mijn been, waar is mijn been?

Naar een radicale keuzevrijheid na amputatie

R.I.C. Baart, B. Jansen

Post thumbnail Wanneer een been moet worden geamputeerd, blijven patiënten daar rechten over hebben. Dat resulteert erin dat zij hun been mogen begraven, cremeren of mee naar huis nemen. Anders dan nu gewoon is, zouden artsen iedere amputatiepatiënt moeten wijzen op deze mogelijkheden, op grond van goederen-, gezondheids- en mensenrechtelijke overwegingen.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2020
AA20200009

Bezit en verkrijgende verjaring in het Romeinse recht met bijzondere aandacht voor het titelvereiste

E.H. Pool

Dit artikel borduurt voort op een eerder in Ars Aequi uitgebracht artikel over eigendom, bezit en houderschap en gaat ook in op titelvereiste bij verkrijgende verjaring.

Overig | Rode draad | Digesten
oktober 2006
AA20060711

Bijzonder nummer 2018: De eigendom voorbij

P.H.M. Broere, J.W.H. Lemmen, J. van Mourik, L. Noyon, J.T. Tegelaar, K.A.M. van Vught, B.F.M. Vulto, P.G.J. Wissink

Dit is het woord vooraf bij het Bijzonder Nummer 2018 van Ars Aequi, getiteld 'De eigendom voorbij'. 
 

Bijzonder nummer | De eigendom voorbij
juli 2018
AA20180563

De historische oorsprong van artikel 5:2 BW

J.A. Ankum

Een uiteenzetting van de tot stand koming van art 5:2 BW, te beginnen bij de Romeinse tijd en eindigend bij de huidige tijd.

Overig | Rode draad | Digesten
november 2006
AA20060784

De huwelijksnacht van Tobias en Sarah, een Salomonsoordeel

P.A.M. Lokin

Post thumbnail In dit artikel wordt aan de hand van het schilderij 'De huwelijksnacht van Tobias en Sarah' geschreven over de vraag wie juridisch eigenaar is geworden nadat de twee schilderijen, waar het nieuwe schilderij uit is opgebouwd, samen zijn gevoegd. Aan de orde komen de leerstukken natrekking, vermenging en zaaksvorming.

Verdieping | Studentartikel
maart 2008
AA20080187

De onroerende niet-nagetrokken CAI

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 6 juni 2003, nr. 36075, ECLI:NL:HR:2003:AD3578, JOR 2003, 222 In deze annotatie bij een arrest over de overdracht van een centrale-antenne-inrichting komen verschillende onderwerpen en problemen die spelen in het goederenrecht naar voren zoals het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken, het eigendomsvraagstuk en de natrekkingsregel.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2003
AA20030842

De soap rond onoverdraagbaarheidsbedingen

R.M. Wibier

Hoge Raad 1 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:984 (Rabobank/Ten Berge q.q.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2022
AA20220787

De soeverein is niet thuis

Self-Sovereign Identity (SSI) en Attribute Based Credentials (ABC)

M. Hildebrandt

Post thumbnail In deze bijdrage wordt onderzocht hoe de idee van self sovereign identity (SSI) zich verhoudt tot kernbegrippen uit de juridische gegevensbescherming. Daarnaast wordt SSI vergeleken met de inzet van attribute based credentials (ABC).

Bijzonder nummer | Privacy
juli 2019
AA20190546

De structuur van het Goederenrecht

Th.F. de Jong

In het proefschrift waarvan in dit artikel melding wordt gemaakt staat de structuur van het goederenrecht van het Nieuw-BW centraal waarbij vooral wordt ingegaan op de nieuwe regeling rondom eigendom op zaken en rechthebbende zijn op vorderingen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 2006
AA20060923

Een analyse van eigendomsverhoudingen in trusts en trustachtige figuren

L. Loof

Post thumbnail De auteur onderzoekt of de moeizame houding in het Nederlandse recht ten opzichte van trustachtige figuren kan worden verklaard door ons absolute eigendomsbegrip. Geconcludeerd wordt dat dit niet het geval is. Als in het kader van trusts en trustachtige figuren wordt gesproken van formele eigendom en materiële eigendom wordt niet bedoeld dat het subjectieve recht van eigendom is gesplitst in twee subjectieve rechten van eigendom, maar veeleer dat sprake is van een van ‘Rechtsinhaberschaft’ afwijkende ‘Vermögenszuordnung’.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2019
AA20190657

Resultaat 1–12 van de 40 resultaten wordt getoond