Aansprakelijkheid voor milieuschade: een reactie


Reactie op een artikel dat eerder in de reeks van de Rode draad over ‘milieurecht’ verscheen en waarin de civielrechtelijke aansprakelijkheid wegens milieuschade aan de orde komt. In deze reactie enige nuanceringen en aanvullingen op het eerdere artikel.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen